Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoAnaliza Sprawozdań Finansowych

Analiza Sprawozdań Finansowych

Dane kursu

Numer kursu: B/0367
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autor kursu: dr Agata Kocia
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/0367/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Agata Kocia
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 28-05-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
12:5015:1005
223-04-2017
niedziela
12:5015:1005
306-05-2017
sobota
12:5015:1005
407-05-2017
niedziela
12:5015:1005
513-05-2017
sobota
12:5015:1005
614-05-2017
niedziela
12:5015:1005
720-05-2017
sobota
12:5015:1005
821-05-2017
niedziela
12:5015:1005
927-05-2017
sobota
12:5015:1005
1028-05-2017
niedziela
12:5015:1005

Opis kursu

 1. Wprowadzenie. Schemat analizy fundamentalnej. Metody oceny ryzyka i stopy zwrotu. 
 2. Bilans - opis struktury, funkcji, metoda przygotowania oraz analiza zawartych informacji.  
 3. Rachunek zyskόw i strat - opis struktury, funkcji, metoda przygotowania oraz analiza zawartych informacji. 
 4. Rachunek przepływόw pieniężnych - opis struktury, funkcji, metody przygotowania oraz analiza zawartych informacji.
 5. Wskaźniki - prezentacja metod oceny płynności, zadłużenia, efektywności, zyskowności oraz wartości rynkowej. Analiza Du Pont. 
 6. Informacja dodatkowa – funkcja oraz analiza zawartych informacji. Standardy Rachunkowości - podstawowe rόżnice pomiędzy standardami rachunkowości w rόżnych krajach (m.in. polskie standardy rachunkowości i sprawozdawczości, MSR oraz US GAAP). 
 7. Analiza sprawozdań finansowych spόłek wybranych przez Słuchaczy pod nadzorem wykładowcy.  
   

  8-10: Prezentacje Słuchaczy (8 prezentacji). Możliwe tematy prezentacji: 

 

 • analiza sprawozdań finansowych spόłki polskiej,
 • analiza sprawozdań finansowych spόłki europejskiej,
 • analiza sprawozdań finansowych spόłki amerykańskiej np. Wal-Mart,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłki europejskiej ze spόłką amerykańską,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłek Siemens i General Electric,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłki azjatyckiej ze spόłką amerykańską,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłek IBM i  Fujitsu,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłek prezentujących sprawozdania w rόżnych walutach,
 • analiza porόwnawcza sprawozdań spόłek prowadzących działalność na rόżnych rynkach (wschodzące vs. dojrzałe).

Cel ogólny

Zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności do samodzielnego przeprowadzenia analizy sprawozdań finansowych.

Cele szczegółowe

Zapoznanie Słuchaczy ze sprawozdaniami finansowymi i ich zastosowaniem, a także poznanie metod przeprowadzania analizy wskaźnikowej oraz analizy Dupont. 

Ponieważ duża ilość firm składa raporty w języku angielskim, podczas wykładόw Słuchaczom zostanie rόwnież zaprezentowana (w skrόcie) terminologia anglojęzyczna.

Ćwiczenia będą wymagać przeanalizowania wraz z grupą sprawozdań finansowych spόłki i w oparciu o tę analizę przygotowania i wygłoszenia prezentacji podczas zajęć.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat analizy fundamentalnej spόłek, w tym przede wszystkim analizy finansowej spόłki. Zdobędą praktyczne umiejętności dotyczące przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych spόłek zwracając szczegόłną uwagę na pewne aspekty jej działalności.

Metody pracy

Zajęcia będą podzielone na dwie główne części. Pierwsza część zajęć będzie miała charakter wykładowy z ćwiczeniami praktycznymi do wykonaniu indywidualnie i w grupie po każdej partii materiału. Druga część zajęć będzie miała charakter konwersatoryjny. W tej części zajęć Słuchacze będą pracować indywidualnie i w grupach nad przygotowaniem analizy sprawozdań finansowych wybranego przedsiębiorstwa, a następnie zaprezentowaniem swoich wyników.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin trwa 60 minut i ma formę pisemną. Egzamin składa się z trzech części: (1) od 5 do 10 pytań testowych uwzględniających pytania teoretyczne i praktyczne, (2) 2 do 3 krótkie pytania otwarte dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz metod analizy spółek (analiza jakościowa, analiza wstępna, analiza wskaźnikowa), (3) 1 dłuższe pytanie otwarte o charakterze analitycznym wymagające przeanalizowania odpowiednio dobraną metodą sprawozdania finansowego lub wyliczenia i interpretacji wskaźników finansowych. Aby zaliczyć egzamin należy zdobyć 50% punktów.do góry ↑