Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoKonstytucyjne reguły gry ekonomicznej państwa z obywatelami

Konstytucyjne reguły gry ekonomicznej państwa z obywatelami

Dane kursu

Numer kursu: B/2987
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autorzy kursu: prof. dr hab. Marek Zubik
dr Jan Podkowik
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2987/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Jan Podkowik
prof. dr hab. Marek Zubik
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-04-2017 do 09-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-04-2017
czwartek
18:0020:15brak
220-04-2017
czwartek
18:0020:15brak
327-04-2017
czwartek
18:0020:15brak
411-05-2017
czwartek
18:0021:1515
518-05-2017
czwartek
18:0021:1515
625-05-2017
czwartek
18:0021:1515
701-06-2017
czwartek
18:0021:1515
808-06-2017
czwartek
18:0020:1515
909-06-2017
piątek
18:0020:0015

Opis kursu

I. Wprowadzenie:

 1. Kultura prawna i system prawa – propedeutyka.
 2. Konstytucyjne podstawy systemu ekonomicznego i gospodarczego państwa.

 II. Własność i działalność gospodarcza:

 1. Czy „święte prawo własności” istnieje – czyli o podstawach konstytucyjnej ochrony własności prywatnej.
 2. Publiczne znaczy Twoje, czyli dlaczego własność publiczna nie jest niczyja?
 3. Konstytucyjna wolność umów i jej ograniczenia.
 4. Przedsiębiorca jako podmiot konstytucyjnej wolności.

III. Praca i podatki:

 1. Wolność pracy: indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze (wolność zatrudnienia, prawo do minimalnego wynagrodzenia i urlopu).
 2. „Umowy śmieciowe” i ich konstytucyjna ochrona.
 3. Dlaczego muszę płacić podatki? Własność i praca a oczekiwania fiskusa.
 4. Ochrona podatnika przed ekspansją państwa: konstytucyjne granice opodatkowania: vacatio legis, zakaz konfiskaty mienia i przedawnienie zobowiązań podatkowych.

IV. Zabezpieczenie społeczne:

 1. Równość czy nierówność praw do emerytury?
 2. Otwarte Fundusze Emerytalne – czy i kto kogo okrada.
 3. Solidaryzm społeczny jako podstawa zabezpieczenia społecznego.

Cel ogólny

Celem kursu jest przekazanie Słuchaczom wiedzy o konstytucyjnych podstawach gospodarki rynkowej i finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem własności prywatnej i działalności gospodarczej, zatrudnienia i podatków, a także zabezpieczenia społecznego.

Cele szczegółowe

Konstytucja wyznacza reguły gry w państwie i społeczeństwie. Określa także podstawowe zasady finansowania działalności państwa czy realizacji przez nie jego zadań. Gwarantuje także człowiekowi wolności i prawa w sferze ekonomicznej, określając zarazem przesłanki ingerencji państwa w sferę majątkową. Kurs ma przekazać wiedzę o znaczeniu Konstytucji dla gospodarki państwowej i sfery majątkowej obywatela, opierając się na najważniejszych zagadnieniach prawnych ostatnich lat, z jakimi mierzył się Trybunał Konstytucyjny.

W ramach kursu Słuchacze zostaną zapoznani z przepisami Konstytucji odnoszącymi się do sfery ekonomicznej i sposobem ich rozumienia przez Trybunał Konstytucyjny. Na tym tle objaśnione zostaną główne motywy wybranych wyroków w sprawach gospodarczych i ich wpływu na sytuację finansów publicznych i sytuację obywateli. Poznają oni sposób rozumowania konstytucyjnego w sprawach gospodarczych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz uzyskuje wiedzę o podstawach systemu prawa w Polsce, treści i znaczeniu norm konstytucyjnych odnoszących się do systemu gospodarczego państwa, własności prywatnej i działalności gospodarczej, pracy i podatków, i zabezpieczenia społecznego. Zidentyfikował współzależności między Konstytucją a procesami ekonomicznymi w państwie. Poznał zasady i przesłanki ingerencji państwa w gospodarkę rynkową. Potrafi określić, jakie ma prawa i obowiązki – jako człowiek i obywatel – w relacji z organami państwa w sferze ekonomicznej. Rozumie również znaczenie Konstytucji i Trybunału Konstytucyjnego dla ochrony jego sytuacji prawnej.

Metody pracy

 • Wykłady wprowadzające
 • Case study – analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i aktów normatywnych
 • Dyskusja

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 • Test jednokrotnego wyboru
 • Rozwiązanie problemu prawnego (kazus)


do góry ↑