Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoNegocjacje – sztuka komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Negocjacje – sztuka komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Dane kursu

Numer kursu: B/0179
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autorzy kursu: prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Jarosław Górski
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/0179/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Jarosław Górski
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-06-2017 do 10-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-06-2017
wtorek
16:4519:5510
220-06-2017
wtorek
16:4519:5510
322-06-2017
czwartek
16:4519:5510
427-06-2017
wtorek
16:4519:5510
529-06-2017
czwartek
16:4519:5510
604-07-2017
wtorek
16:4519:5510
707-07-2017
piątek
16:4519:5510
810-07-2017
poniedziałek
16:4518:15brak

Opis kursu

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia realizowane z zastosowaniem różnorodnych form aktywności (wykład, dyskusja, prace zespołowe, warsztaty negocjacyjne):

 1. Ograniczenia racjonalności w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 2. Konflikty: istota, rodzaje, ich identyfikacja, optymalne metody ich rozwiązywania.
 3. Style zachowywania się w trudnych sytuacjach (radzenia sobie z konfliktami).
 4. Skuteczna i efektywna komunikacja: werbalna, parawerbalna, niewerbalna.
 5. Wybrane elementy metod wywierania wpływu na ludzi.
 6. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów - zastosowania, zalety i wady.
 7. Rodzaje strategii negocjacyjnych i ich stosowanie.
 8. Proces negocjacyjny - od przygotowania do wyniku.
 9. Budowanie siły negocjacyjnej.
 10. Ekonomiczna racjonalność w negocjacjach.
 11. Taktyki i techniki prowadzenia negocjacji.

Cel ogólny

Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metody negocjacji.

Cele szczegółowe

Przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych (w drodze warsztatów) związanych z:

 • identyfikacją konfliktów, radzeniem sobie z konfliktami,
 • skuteczną i efektywną komunikacją interpersonalną,
 • prowadzeniem negocjacji (aspekty strategiczne, taktyczne i operacyjne).

Korzyści dla słuchacza

W trakcie kursu Słuchacze zdobędą wiedzę na temat:

 • mechanizmów ograniczających racjonalność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
 • rodzajów i istoty konfliktów oraz metody ich rozwiązywania,
 • zasad skutecznej komunikacji (werbalnej, parawerbalnej, niewerbalnej),
 • cech charakterystycznych negocjacji jako metody rozwiązywania konfliktów,
 • negocjacji jako procesu (od przygotowania do wyniku),
 • strategii, metod i technik prowadzenia negocjacji,
 • źródeł siły negocjacyjnej,
 • analizy wyniku negocjacji z zastosowaniem zasad ekonomicznej racjonalności.

W trakcie kursu Słuchacze zdobędą umiejętności:

 • identyfikowania mechanizmów ograniczających racjonalność działania i podejmowania decyzji,
 • kształtowania swojej komunikacji z ludźmi z zachowaniem zasad skutecznej komunikacji,
 • identyfikowania konfliktów oraz ich analizy pod kątem znalezienia optymalnego sposobu rozwiązania sytuacji konfliktowej,
 • przygotowania i prowadzenia negocjacji z użyciem różnorodnych metod i technik negocjacyjnych,
 • analizowania procesu i wyniku negocjacji.

Metody pracy

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty, w tym indywidualne i grupowe negocjacje w oparciu o przygotowane scenariusze sytuacji negocjacyjnych oraz ćwiczenia dot. umiejętności komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin pisemny: test oraz pisemna analiza sytuacji negocjacyjnej.do góry ↑