Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoNowoczesne metody ustalania przyczynowości w ekonometrii

Nowoczesne metody ustalania przyczynowości w ekonometrii

Dane kursu

Numer kursu: B/1023
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autorzy kursu: mgr Piotr Ćwiakowski
mgr Marek Skawiński
Rodzaj zajęć: laboratoria

Grupy

Numer grupy:B/1023/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Piotr Ćwiakowski
mgr Marek Skawiński
Cena:380.00 zł
Terminy: od 07-07-2017 do 22-07-2017
Lokalizacja:Ul.Długa.
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
107-07-2017
piątek
16:0020:00brak
208-07-2017
sobota
16:0019:00brak
314-07-2017
piątek
16:0020:00brak
415-07-2017
sobota
16:0020:00brak
521-07-2017
piątek
16:0020:00brak
622-07-2017
sobota
16:0019:30brak

Opis kursu

Kurs ma charakter interdyscyplinarny i interaktywny. Nacisk położony jest na pozyskanie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności ekonometrycznej analizy danych na podstawie konkretnych problemów badawczych. Na zajęciach będą omawiane i replikowane wyniki badań naukowych opublikowanych w najlepszych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Zajęcia prowadzone są w sali komputerowej, dzięki czemu Słuchacze po otrzymaniu niezbędnych informacji teoretycznych mają możliwość rozwiązania zadania typu case study z zakresu nauk społecznych. Omawiane zagadnienia mają charakter średniozaawansowany i zaawansowany. Kurs dedykowany jest osobom, które miały styczność z analizą danych, statystyką matematyczną i ekonometrią (regresja liniowa).

Szczegółowa tematyka kursu:

 1. Przyczynowość w naukach społecznych:
  • ustalanie przyczynowości w naukach społecznych,
  • problem endogeniczności,
  • problem zmiennych pominiętych,
  • eksperyment jako złoty standard w badaniach społecznych.
 2. Metody estymacji modeli ekonometrycznych:
  • Metoda Najmniejszych Kwadratów,
  • Metoda Największej Wiarygodności.
 3. Rozwiązywanie problemu selekcji do próby:
  • Propensity Score Matching,
  • Korekta Heckmana,
  • Model Tobitowy.
 4. Metody quasi-eksperymentalne:
  • Regression Discontinuity Designs,
  • Metoda Zmiennych Instrumentalnych.
 5. Case study:
  • podejście epidemiologiczne,
  • ustalanie przyczynowości w naukach medycznych,
  • przyczynowość w badaniach ekonomicznych i marketingowych.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z zaawansowanymi metodami badania przyczynowości zjawisk w badaniach społecznych. Kurs kładzie nacisk na pozyskanie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności stosowania metod statystycznych, dlatego będzie realizowany w formie interaktywnych warsztatów, w sali komputerowej.

Cele szczegółowe

 • poznanie zaawansowanych modeli ekonometrycznych w praktycznych zastosowaniach,
 • nabycie przez Słuchaczy umiejętności poprawnego modelowania zjawisk społecznych zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami metodologicznymi,
 • nauka formułowania hipotez naukowych i doboru odpowiednich metod badawczych do ich weryfikowania,
 • nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania przyczynowości.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz:

 • uzyskał umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami modelowania zjawisk społecznych,
 • zna i potrafi budować zaawansowane modele ekonometryczne,
 • poprawnie weryfikuje związki przyczynowo - skutkowe.

Metody pracy

 • wykład (prezentacja zagadnień teoretycznych i ich przedstawienie w praktyce, w programach R oraz STATA),
 • praca własna Słuchaczy w laboratorium komputerowym (rozwiązywanie zadań pod kierunkiem Prowadzącego i wspólne analizowanie wyników).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin (dla chętnych), ciągła ocena nabytej wiedzy i umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań podczas zajęć, ankiety.do góry ↑