Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoOcena i pomiar działalności marketingowej

Ocena i pomiar działalności marketingowej

Dane kursu

Numer kursu: B/0888
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autor kursu: dr Jarosław Górski
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/0888/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Jarosław Górski
Cena:275.00 zł
Terminy: od 12-06-2017 do 05-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-06-2017
poniedziałek
16:4519:5510
214-06-2017
środa
16:4519:5510
319-06-2017
poniedziałek
16:4519:5510
421-06-2017
środa
16:4519:5510
528-06-2017
środa
16:4520:4010
603-07-2017
poniedziałek
16:4520:4010
705-07-2017
środa
16:4520:0015

Opis kursu

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia realizowane z zastosowaniem różnorodnych form aktywności (wykład, dyskusja, studia przypadków, prace projektowe):

 1. Planowanie działalności marketingowej z uwzględnieniem potrzeby oceny ex ante i ex post.
 2. Pomiar i ocena działalności marketingowej - potrzeba, okoliczności, metody i miary.
 3. Skuteczność a efektywność w marketingu.
 4. Istota, metody i narzędzia kontrolingu marketingowego (kontroling strategiczny i operacyjny, źródła danych dla kontrolingu, zakres kontrolingu, wybrane metodyki kontrolingowe).
 5. Metody pomiaru: udziału w rynku, marż pokrycia, stopy zwrotu z inwestycji marketingowych, lojalności klientów, siły marki, jakości obsługi klienta.
 6. Rachunek kosztów i pomiar efektywności sprzedaży oraz efektywności wydatków na promocję.
 7. Ranking efektywności marketingu.
 8. Istota, metody i zasady audytu marketingowego.

Cel ogólny

Nabycie przez Słuchaczy umiejętności oceny i pomiaru działań marketingowych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe

Nabycie przez Słuchaczy wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych (w drodze warsztatów) związanych z:

 • planowaniem działalności marketingowej,
 • doborem miar oceny i kontroli działalności marketingowej,
 • audytem marketingowym,
 • kontrolingiem marketingowym.

Korzyści dla słuchacza

W trakcie kursu Słuchacze zdobędą wiedzę na temat:

 • zasad planowania działalności marketingowej z uwzględnieniem potrzeby oceny ex ante i ex post,
 • metod i miar oceny działalności marketingowej,
 • istoty i zależności między skutecznością a efektywnością w marketingu,
 • zasad, metod i narzędzi kontrolingu marketingowego oraz ich wykorzystania,
 • metod pomiaru: udziału w rynku, marż pokrycia, stopy zwrotu z inwestycji marketingowych, lojalności klientów, siły marki, jakości obsługi klienta,
 • technik rachunku kosztów, technik pomiaru efektywności sprzedaży oraz efektywności wydatków na promocję,
 • zasad tworzenia rankingu efektywności marketingu,
 • istoty, metod i zasad audytu marketingowego.

Słuchacze zdobędą umiejętności:

 • tworzenia ramowych planów marketingowych z uwzględnieniem metody kontroli tych planów,
 • stosowania metod oceny skuteczności i efektywności działalności marketingowej,
 • wykorzystywania wybranych narzędzi kontrolingu marketingowego,
 • projektowania i stosowania narzędzie pomiaru: udziału w rynku, marż pokrycia, stopy zwrotu z inwestycji marketingowych, lojalności klientów, siły marki, jakości obsługi klienta,
 • stosowania rankingu efektywności marketingu,
 • projektowania głównych założeń metodyki audytu marketingowego.

Metody pracy

Program zajęć będzie realizowany z zastosowaniem różnorodnych form aktywności, z dużym nastawieniem na interakcje ze słuchaczami: wykład, dyskusja, analiza studiów przypadków, grupowe prace projektowe wraz z prezentacjami wyników.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Nabyte efekty kształcenia będą zweryfikowane podczas egzaminu pisemnego składającego się z testu oraz zadania w formie krótkiego studium przypadku.do góry ↑