Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoOpodatkowanie dotacji unijnych

Opodatkowanie dotacji unijnych

Dane kursu

Numer kursu: B/0398
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Maria Supera-Markowska
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/0398/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Maria Supera-Markowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 05-06-2017 do 26-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
105-06-2017
poniedziałek
10:3014:2005
212-06-2017
poniedziałek
10:3014:2005
314-06-2017
środa
10:3014:2005
419-06-2017
poniedziałek
10:3014:2005
521-06-2017
środa
10:3014:2005
626-06-2017
poniedziałek
10:3014:2005

Opis kursu

Zajęcia będą realizowane zgodnie z poniższym podziałem tematów:

  1. Wprowadzenie (dotacje unijne jako prawno-finansowe instrumenty polityki spójności i wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa).
  2. System ujęcia środków z budżetu UE w krajowym systemie finansów publicznych i konsekwencje uzależnienia podatkowego ujęcia dotacji unijnych od tego systemu.
  3. Dotacje inwestycyjne (przychody i koszty, odpisy amortyzacyjne, odpłatne zbycie składnika majątku sfinansowanego z dotacji).
  4. Dotacje nieinwestycyjne (przychody i koszty, zwolnienia przedmiotowe z innego tytułu niż pochodzenie ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników).
  5. Wydatki na pozyskanie dotacji i odsetki od dotacji.
  6. Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji i świadczenia otrzymywane przez beneficjentów ostatecznych.

Cel ogólny

Zdobycie wiedzy dotyczącej opodatkowania dotacji unijnych.

Cele szczegółowe

Zdobycie szczegółowej wiedzy w zakresie opodatkowania dotacji unijnych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu kursu Słuchacz będzie posiadał wiedzę z tematyki opodatkowania dotacji unijnych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Metody pracy

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia z użyciem tekstów prawnych, warsztaty - analiza kazusów i orzeczeń sądowych w grupach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie testu z możliwością korzystania z aktów prawnych.do góry ↑