Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodatki w Polsce – materialne prawo podatkowe

Podatki w Polsce – materialne prawo podatkowe

Dane kursu

Numer kursu: B/0207
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 45
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Maria Supera-Markowska
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/0207/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Maria Supera-Markowska
Cena:413.00 zł
Terminy: od 03-06-2017 do 29-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
103-06-2017
sobota
10:3014:2005
210-06-2017
sobota
10:3014:2005
317-06-2017
sobota
10:3014:2005
424-06-2017
sobota
10:3014:2005
501-07-2017
sobota
10:3014:2005
608-07-2017
sobota
10:3014:2005
715-07-2017
sobota
10:3014:2005
822-07-2017
sobota
10:3014:2005
929-07-2017
sobota
10:3014:2005

Opis kursu

1. Materialne prawo podatkowe - wprowadzenie (5 godzin):

 • prawo podatkowe,
 • źródła prawa podatkowego,
 • pojęcie podatku i rodzaje podatków,
 • elementy konstrukcji podatku.

2. Podatki w Polsce – omówienie podatków dochodowych (20 godzin):

 • podatek dochodowy od osób  fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek tonażowy,
 • warsztaty.

3. Podatki w Polsce – omówienie podatków obrotowych  (15 godzin):

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • warsztaty.

4. Podatki w Polsce – omówienie pozostałych podatków  (5 godzin):

 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
 • warsztaty.

Cel ogólny

Zdobycie lub zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu materialnego prawa podatkowego.

Cele szczegółowe

 • zdobycie wiedzy z zakresu prawa podatkowego przez Słuchaczy na ich osobiste potrzeby,
 • podwyższenie kompetencji zawodowych osób przekwalifikowujących się w celu wykonywania pracy związanej ze stosowaniem prawa podatkowego,
 • zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy przez osoby posiadające podstawową znajomość prawa podatkowego, zarówno na ich potrzeby osobiste, jak i zawodowe.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze kursu mają wiedzę na temat obowiązujących w Polsce podatków. Słuchacze znają elementy konstrukcji podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków lokalnych, podatku tonażowego oraz najważniejsze regulacje dotyczące każdego z tych podatków. 

Potrafią też samodzielnie znaleźć źródła materialnego prawa podatkowego, rozumieją i analizują zawarte w nich regulacji w celu ustalenia obowiązków podatkowych w zakresie poszczególnych podatków. 

Słuchacze posiadają podstawowe umiejętności dotyczące rozliczeń podatkowych osób prywatnych, przedsiębiorców i innych podmiotów w związku z ich opodatkowaniem różnymi podatkami (dochodowymi, obrotowymi i innymi).

Metody pracy

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia z użyciem tekstów aktów prawnych, warsztaty (analiza kazusów w grupach).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie testu z całości materiału z możliwością korzystania z aktów prawnych.do góry ↑