Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodstawowe zagadnienia prawa pracy

Podstawowe zagadnienia prawa pracy

Dane kursu

Numer kursu: B/0208
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/0208/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 26-05-2017 do 28-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
126-05-2017
piątek
17:0019:3010
202-06-2017
piątek
17:0019:3010
309-06-2017
piątek
17:0019:3010
423-06-2017
piątek
17:0019:3010
530-06-2017
piątek
17:0019:3010
607-07-2017
piątek
17:0019:3010
714-07-2017
piątek
17:0020:0010
821-07-2017
piątek
17:0020:0010
928-07-2017
piątek
17:0020:0010

Opis kursu

W czasie kursu Słuchacze zdobywają lub poszerzają swoją wiedzę na temat:

  • źródeł prawa pracy (podział na powszechne, specyficzne, krajowe i międzynarodowe źródła prawa pracy),
  • prawa stosunku pracy – rodzaje umów o pracę, a także wybrane formy nietypowego zatrudnienia,
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz prawnej ochrony stosunku pracy,
  • wynagrodzenia za pracę, w tym ochrony prawa do wynagrodzenia i zasad kształtowania wynagrodzeń,
  • czasu pracy – normy i systemy czasu pracy, okresy odpoczynku,
  • odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników,
  • ochrony macierzyństwa,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Słuchacze uzyskują podstawową wiedzę na temat zbiorowego prawa pracy, w szczególności poznają prawa związkowe, uprawnienia załogi, zasady rozstrzygania sporów zbiorowych.

Cel ogólny

Przekazanie Słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego prawa pracy.

Cele szczegółowe

Dostarczenie syntetycznej wiedzy o prawie pracy, przedstawienie roli i funkcji prawa pracy w regulowaniu całokształtu różnorodnych procesów społeczno-gospodarczych. Przedstawienie podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu indywidualnego prawa pracy. Mając ogólną wiedzę prawniczą Słuchacze są przygotowani do podejmowania decyzji zgodnych z obowiązującym prawem i mają ogólną orientację o tym, jak rozumieć i stosować w praktyce prawo pracy, a także postrzegać stosunki pracy w aspekcie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Słuchacze posiadają wiedzę dotyczącą sfery zatrudnienia, warunków pracy, rozumieją i potrafią ocenić wzajemne relacje zachodzące między podmiotami stosunków pracy.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz poznaje aktualne regulacje prawne oraz zdobywa umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy, poznaje też orzecznictwo sądowe i stanowiska doktryny. Ponadto Słuchacz poznaje ewolucję ustroju pracy w Polsce; potrafi zidentyfikować szanse i zagrożenia związane z przemianami zachodzącymi w modelu pracy.

Słuchacz nabywa kompetencje społeczne - potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę i dzielić się tą wiedzą; zostaje przygotowany do podejmowania właściwych decyzji w oparciu o obowiązujący stan prawny.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, dyskusja w grupach, referaty, case study, analiza orzecznictwa sądowego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Słuchacz przygotowuje pracę pisemną (4-5 stron) na wybrany przez siebie temat, po uprzedniej konsultacji i akceptacji tematu przez prowadzącego zajęcia.do góry ↑