Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodstawowe zagadnienia prawa rodzinnego

Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego

Dane kursu

Numer kursu: B/2705
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Autor kursu: dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:B/2705/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 08-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
08:0010:3015
229-04-2017
sobota
08:0010:3015
313-05-2017
sobota
08:0010:3015
420-05-2017
sobota
08:0010:3015
527-05-2017
sobota
08:0010:3015
603-06-2017
sobota
08:0010:3015
710-06-2017
sobota
08:0010:3015
824-06-2017
sobota
08:0010:3015
901-07-2017
sobota
08:0010:3015
1008-07-2017
sobota
08:0010:3015

Opis kursu

W czasie kursu Słuchacze zdobywają lub poszerzają swoją wiedzę na temat:

 • pojęcia rodziny i relacji rodzinnych; źródeł i zasad prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • zawarcia i unieważnienia małżeństwa (przesłanki i forma zawarcia),
 • praw i obowiązków małżonków,
 • pojęcia i rodzajów ustrojów majątkowych małżeńskich (ustrój wspólności ustawowej, umowne ustroje majątkowe małżeńskie, ustrój przymusowy),
 • ustania małżeństwa – rozwód, separacja,
 • stosunków między rodzicami a dziećmi (zasady); prawa dziecka w rodzinie,
 • pochodzenia dziecka: macierzyństwo i ojcostwo (ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego i pozamałżeńskiego),
 • przysposobienia (charakter prawny, przesłanki, rodzaje przysposobienia i skutki),
 • wykonywania władzy rodzicielskiej (charakter prawny, treść) - autonomia rodziny,
 • realizacji obowiązku alimentacyjnego (zakres podmiotowy, przesłanki i treść, wygaśnięcie) - ochrona dziecka przed niedostatkiem,
 • opieki i kurateli.

Cel ogólny

Przekazanie Słuchaczom podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Cele szczegółowe

Dostarczenie syntetycznej wiedzy o prawie rodzinnym, przedstawienie roli i funkcji prawa rodzinnego w życiu społecznym. Omówienie podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa rodzinnego. Przekazanie wiedzy na temat praktycznego posługiwania się poznanymi instytucjami prawnymi, a także przygotowanie do podejmowania decyzji dotyczących spraw małżeńskich i rodzicielskich. Przekazanie wiedzy o stosowaniu w praktyce prawa rodzinnego, ocenianiu i wyjaśnianiu istoty regulacji odnoszących się do wzajemnych praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny.  

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz pozyskuje wiedzę teoretyczną o prawie rodzinnym i opiekuńczym. Poznaje on pojęcia, zasady i instytucje oraz istotę prawa rodzinnego i opiekuńczego, zdobywa umiejętność interpretacji przepisów, poznaje też orzecznictwo sądowe i stanowiska doktryny w odniesieniu do małżeństwa i stosunków między rodzicami a dziećmi. 

Słuchacz ma podstawową wiedzę o wykorzystaniu przepisów prawnych w praktyce i jest przygotowany do podejmowania właściwych decyzji dotyczących realizacji wzajemnych praw i obowiązków przez członków rodziny. Ma on poszerzoną wiedzę o szansach i zagrożeniach dla członków rodziny związanych z ich postępowaniem i relacjami społecznymi.

Słuchacz potrafi dokonywać właściwych wyborów i podejmować trafne decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania rodziny w oparciu o obowiązujący stan prawny. Jest zdolny i gotowy do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej z rodziną i dzieckiem. Słuchacz ma wiedzę o znaczeniu odpowiedzialnego i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniom i problemom społecznym w sytuacjach kryzysowych rodziny.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, dyskusja w grupach, referaty, case study, analiza orzecznictwa sądowego.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Słuchacz przygotowuje pracę pisemną (4-5 stron) na wybrany przez siebie temat, po uprzedniej konsultacji i akceptacji tematu przez prowadzącego zajęcia.do góry ↑