Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPodstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej

Dane kursu

Numer kursu: B/0359
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 60
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autorzy kursu: mgr Marzena Maselewska
dr Agata Kocia
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/0359/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Agata Kocia
mgr Marzena Maselewska
Cena:550.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 21-06-2017
Lokalizacja:Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
18:1520:30brak
212-04-2017
środa
18:1520:30brak
318-04-2017
wtorek
18:1520:30brak
419-04-2017
środa
18:1520:30brak
525-04-2017
wtorek
18:1520:30brak
626-04-2017
środa
18:1520:30brak
709-05-2017
wtorek
18:1520:30brak
810-05-2017
środa
18:1520:30brak
916-05-2017
wtorek
18:1520:30brak
1017-05-2017
środa
18:1520:30brak
1123-05-2017
wtorek
18:1520:30brak
1224-05-2017
środa
18:1520:30brak
1330-05-2017
wtorek
18:1520:30brak
1431-05-2017
środa
18:1520:30brak
1506-06-2017
wtorek
18:1520:30brak
1607-06-2017
środa
18:1520:30brak
1713-06-2017
wtorek
18:1520:30brak
1814-06-2017
środa
18:1520:30brak
1920-06-2017
wtorek
18:1520:30brak
2021-06-2017
środa
18:1520:30brak

Opis kursu

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej:

 • system rachunkowości i jego funkcje,
 • zasady rachunkowości,
 • plan kont,
 • ewidencja analityczna i syntetyczna,
 • klasyfikacja aktywów i pasywów – pojemność informacyjna bilansu,
 • przychody i koszty, pojęcie i klasyfikacja.

Sprawozdawczość finansowa:

 • obowiązek tworzenia i badania sprawozdań finansowych,
 • bilans jako zbiór podstawowych informacji na temat majątku firmy,
 • wyszczególnienie przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat,
 • tworzenie informacji dodatkowej,
 • uzupełnienie sprawozdania finansowego poprzez rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Rachunkowość w zadaniach i praktyce.
Rachunkowość zarządcza:

 • rola rachunkowości zarządczej,
 • rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych,
 • rachunek kosztów dla zarządzania,
 • podejmowanie decyzji krótkoterminowych,
 • tradycyjne systemy rachunków kosztów,
 • rachunek Activity Based Costing,
 • rachunek kosztów Kaizen,
 • kontrola kosztów,
 • architektura organizacji,
 • strategiczna karta wyników,
 • ocena menedżerów.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia i wykorzystywania informacji w systemie rachunkowości finansowej i zarządczej.

Cele szczegółowe

Zapoznanie Słuchaczy z zasadami systemu informacyjnego rachunkowości finansowej, odzwierciedlającego zasoby, źródła ich finansowania oraz wyniki działalności gospodarczej. Przedstawienie korzyści i trudności związanych z wyborem oraz tworzeniem księgowości dla różnych form prowadzonej działalności gospodarczej. Dostarczenie wiedzy niezbędnej w procesie decyzyjnym, wykorzystującym dane z ksiąg rachunkowych.
Zapoznanie Słuchaczy z naturą kosztów w organizacji i wspomaganiem przez rachunkowość procesu podejmowania decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Analiza efektów podejmowanych decyzji na rezultaty osiągane przez firmę.
Kurs ma na celu przekazanie wiedzy, jak i pomoc w zdobyciu praktycznych umiejętności. Wiedza pozwala na zrozumienie związków pomiędzy celami organizacji, a jej strukturą i rolą rachunkowości w koordynacji, kontroli i zarządzaniu organizacją. W szczególności w trakcie zajęć poruszane będą tematy związane z tradycyjnymi rachunkami kosztów, rachunkami kosztów dla zarządzania, zarządzaniem kosztami nowych produktów i technologii, rachunkiem kosztów zmiennych i wykorzystaniem go do podejmowania decyzji krótkoterminowych, kontrolą w zarządzaniu oraz strategiczną kartą wyników.

Korzyści dla słuchacza

Nabycie umiejętności tworzenia informacji gospodarczych oraz odczytywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.
Nabycie umiejętności tworzenia informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody pracy

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Łączą elementy wykładu, ćwiczeń oraz konwersatorium. Pierwsze trzy zajęcia prowadzone przez dr Agatę Kocia w charakterze wykładu mającego na celu zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami rachunkowości i zasadami księgowania. Kolejne dziesięć spotkań prowadzonych przez mgr Marzenę Maselewską ma formę ćwiczeń i zapoznaje Słuchaczy z zasadami księgowania, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Ostatnich siedem spotkań prowadzonych przez dr Agatę Kocia ma formę konwersatorium i przybliża Słuchaczom zawiłości rachunkowości zarządczej, łącząc wystąpienia prowadzącego z ćwiczeniami w grupach. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę pisemną i trwa 60 minut. Egzamin zawiera pytania testowe oraz zadania do rozwiązania, oparte o teoretyczne i praktyczne zagadnienia omawiane podczas kursu.do góry ↑