Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPostępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości

Dane kursu

Numer kursu: B/1029
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: mgr Cezary Dzierzbicki
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/1029/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Cezary Dzierzbicki
Cena:275.00 zł
Terminy: od 17-06-2017 do 15-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
117-06-2017
sobota
11:0016:0030
224-06-2017
sobota
11:0016:0030
301-07-2017
sobota
11:0016:0030
408-07-2017
sobota
11:0016:0030
515-07-2017
sobota
11:0016:0030

Opis kursu

Kwestie ogólne:

 1. Ogólne omówienie terminologii i podstawowych definicji prawnych dotyczących nieruchomości, prawa postępowania cywilnego, procesu i postępowania nieprocesowego.
 2. Podział spraw dotyczących nieruchomości ze względu na tryb ich rozpoznawania w procesie, czy w postępowaniu nieprocesowym i konsekwencje z tym związane.

Kwestie szczegółowe:

 1. Podmioty i przedmiot postępowania cywilnego w sprawach dotyczących nieruchomości.
 2. Ogólny przebieg postępowania, jego zasady i przykłady dowodów w sprawach dotyczących nieruchomości.
 3. Orzeczenia i zarządzenia.
 4. Środki zaskarżenia.
 5. Postępowanie nieprocesowe.
 6. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
 7. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej lub dział spadku, a nieruchomości.
 8. Sprawy związane ze stwierdzeniem zasiedzenia, z zarządem związanym ze współwłasnością lub użytkowaniem nieruchomości.
 9. Ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, stwierdzenie nabycia przedmiotu windykacyjnego w zakresie nieruchomości.  
 10. Podstawy postępowania wieczystoksięgowego.
 11. Postępowanie rejestrowe w sprawach związanych z nieruchomościami.
 12. Omówienie podstawowych rodzajów pism procesowych i ich analiza.
 13. Podstawowe informacje na temat egzekucji poszczególnych orzeczeń w sprawach nieruchomości.
 14. Alternatywy względem sądowego postępowania w sprawach nieruchomości.

Cel ogólny

Głównym celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi problemami, jakie wiążą się z postępowaniem cywilnym w sprawach dotyczących nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego.

Cele szczegółowe

Słuchacze zapoznają się z podstawową terminologią prawną związaną z nieruchomościami zawartą m.in. w kodeksie cywilnym, w kodeksie postępowania cywilnego, podziałem spraw dotyczących nieruchomości rozpoznawanych w procesie albo w postępowaniu nieprocesowym, ogólnymi wiadomościami związanymi z prawem postępowania cywilnego dotyczących zasad procesowych, podmiotów i przedmiotu postępowania, orzeczeń sądowych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze posiadają wiedzę na temat:

 • istniejącej terminologii z zakresu nieruchomości,
 • podstawowych instytucji prawnych występujących w postępowaniu cywilnym,
 • katalogu spraw dotyczących nieruchomości rozpoznawanych w procesie i postępowaniu nieprocesowym,
 • odrębności poszczególnych postępowań nieprocesowych w sprawach nieruchomości.

Słuchacze potrafią:

 • sporządzić podstawowe pisma procesowe w typowych sprawach,
 • analizować orzeczenia sądowe,
 • zachować się przed sądem,
 • rozróżniać podstawowe instytucje prawne, dowody, rodzaje orzeczeń, środki zaskarżenia.

Słuchacze rozumieją:

 • podstawowe zasady wiążące się z postępowaniem cywilnym,
 • znaczenie czynności procesowych podmiotów postępowania cywilnego,
 • specyfikę postępowania cywilnego, procesu i postępowania nieprocesowego.

Metody pracy

Wykład Prowadzącego na temat zagadnień podstawowych, oraz wymagające aktywności Słuchaczy: dyskusja, praca w grupach, w parach, quiz dotyczący omówionych już zagadnień, case study, analiza spraw dotyczących nieruchomości, często wywołujących uśmiech na twarzy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Fakultatywnie prezentacja (około 10 minut wygłoszonia na zajęciach), esej (3-5 stron), projekt pisma procesowego, według wyboru Słuchacza po zatwierdzeniu tematu lub stanu faktycznego przez Prowadzącego.do góry ↑