Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPrawo i język (część I) – wykłady z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych

Prawo i język (część I) – wykłady z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych

Dane kursu

Numer kursu: B/2858
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autorzy kursu: prof. dr hab. Radosław Pawelec
dr Adam Niewiadomski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2858/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Adam Niewiadomski
prof. dr hab. Radosław Pawelec
Cena:275.00 zł
Terminy: od 08-05-2017 do 14-05-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
108-05-2017
poniedziałek
16:4520:0015
209-05-2017
wtorek
16:4520:0015
310-05-2017
środa
16:4520:0015
411-05-2017
czwartek
16:4520:0015
512-05-2017
piątek
16:4520:0015
613-05-2017
sobota
14:0019:0030
714-05-2017
niedziela
09:0012:1515

Opis kursu

Program obejmuje:

 • rodzaje pism prawnych; autorzy i adresaci pism prawnych,
 • styl urzędowy i jego cechy; język prawny a prawniczy – podobieństwa i różnice,
 • podstawowe zasady redagowania tekstów,
 • składnia tekstów prawnych i prawniczych – problemy związane z poprawnym szykiem poszczególnych części zdania,
 • język prawny i stylistyka; wybrane problemy ortografii,
 • jak korzystać ze wzorów i formularzy pism, ze szczególnym uwzględnieniem wzorów używanych w procesie zakładania działalności gospodarczej,
 • język prawa cywilnego – cechy charakterystyczne i podstawowe problemy,
 • rodzaje umów cywilnoprawnych; ćwiczenia z pisania umów,
 • pisma prawne w postępowaniu cywilnym,
 • podstawowe elementy aktu notarialnego; ćwiczenia na wzorach aktów notarialnych,
 • nominalizacja w pismach prawnych; sposoby przeciwdziałania,
 • język prawa administracyjnego; jak czytać pisma pochodzące od urzędów?
 • pisma strony w postępowaniu administracyjnym – ćwiczenia na wybranych przykładach,
 • język prawa karnego; przykłady pism procesowych w postępowaniu karnym.

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego rozumienia oraz pisania pism prawnych i urzędowych.

Cele szczegółowe

Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności pisania prostych pism procesowych oraz urzędowych różnego typu.

Zajęcia prowadzone przez językoznawcę i prawnika mają wskazać nie tylko sposób redagowania pism, jaki wykształcili prawnicy, lecz również zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy merytoryczne, językowe i redakcyjne w pisaniu pism o charakterze prawnym i urzędowym. Słuchacz dowie się jak sformułować umowę cywilnoprawną. Pozna szczegółowo elementy decyzji administracyjnej i będzie potrafił na nią odpowiedzieć. Zapozna się także z elementami aktu notarialnego. W końcu przedstawione zostaną podstawowe elementy pism w postępowaniu karnym. W czasie kursu jego Uczestnicy zapoznają się również z zagadnieniami poprawności językowej z zakresu ortografii, interpunkcji, składni i leksyki. Szereg ćwiczeń i zajęć warsztatowych ma pozwolić Słuchaczom zrozumieć podstawowe zagadnienia pisania pism prawnych z trzech największych gałęzi prawa: cywilnego, administracyjnego i karnego. Kurs pozwoli zapoznać się Słuchaczom z stosowanymi w polskim prawie wzorami formularzy w postępowaniu rejestrowym działalności gospodarczej, stowarzyszenia itp.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz dowiedział się jak należy właściwie konstruować pismo prawne i urzędowe, aby spełniało ono podstawowe wymogi prawa oraz było zgodne z zasadami języka polskiego. Słuchacz zdobył umiejętność właściwego redagowania pism do urzędów, sądów oraz umów cywilnoprawnych, zapoznał się także z podstawowymi cechami charakterystycznymi języka prawnego i prawniczego poszczególnych dziedzin prawa takich jak prawo cywilne, administracyjne oraz karne.

Metody pracy

Dyskusja, warsztaty, ćwiczenia.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dyskusja ze Słuchaczami, zadawanie pytań otwartych, praca na zajęciach indywidualna i w grupach, pisemne prace domowe.

Dodatkowo dla zainteresowanych egzamin pismeny - pytania otwarte i testowe (60 minut).do góry ↑