Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoPubliczne vs prywatne zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli jak działa polityka personalna w służbie cywilnej?

Publiczne vs prywatne zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli jak działa polityka personalna w służbie cywilnej?

Dane kursu

Numer kursu: B/2743
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Pedagogiczny
Autor kursu: mgr Katarzyna Czaja
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/2743/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Katarzyna Czaja
Cena:275.00 zł
Terminy: od 13-04-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
113-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
220-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
327-04-2017
czwartek
17:0018:30brak
404-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
511-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
618-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
725-05-2017
czwartek
17:0018:30brak
801-06-2017
czwartek
17:0020:00brak
908-06-2017
czwartek
17:0020:00brak
1022-06-2017
czwartek
17:0020:00brak
1129-06-2017
czwartek
17:0020:00brak

Opis kursu

Program zajęć obejmie następujące zagadnienia:

1. Służba cywilna a sektor prywatny – zasady funkcjonowania.

2. Ustawa o służbie cywilnej i akty wykonawcze wydane na jej podstawie – analiza pod kątem treści ZZL.

3. Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej – podstawowy dokument prezentujący diagnozę ZZL w służbie cywilnej.

4. Kompetencje pracownicze  – ich znaczenie w polityce personalnej w sektorze prywatnym a w służbie cywilnej.

5. Nabór a rekrutacja  – proces rekrutacyjny w firmach prywatnych a w służbie cywilnej jako jedna z ważniejszych funkcji ZZL.

6. Zatrudnienie w służbie cywilnej – nawiązanie i trwanie stosunku pracy.

7. Ocena pracownicza członka korpusu służby cywilnej – jak ocenia się pracę „urzędnika”?

8. Szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Jak służba cywilna dba o rozwój swoich pracowników?

Cel ogólny

Kurs ma na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania służby cywilnej w obszarze polityki personalnej w porównaniu z teorią i praktyką firm prywatnych.

Cele szczegółowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze prywatnym ma bogatą tradycję. Służba cywilna od niedawna buduje swoje struktury w obszarze profesjonalnej polityki personalnej. Zajęcia mają służyć zapoznaniu Słuchaczy z zasadami funkcjonowania służby cywilnej, w szczególności z procedurami i dokumentami organizującymi służbę cywilną  w obszarze zasobów ludzkich. Głównym założeniem jest uświadomienie specyfiki polityki personalnej i tym samym analiza podobieństw i różnic w obszarze ZZL w administracji publicznej i w firmach prywatnych.

Korzyści dla słuchacza

  • Słuchacz ma wiedzę na temat tego czym jest służba cywilna i co ją odróżnia od sektora prywatnego,
  • potrafi omówić funkcje zarządzania zasobami ludzkimi wskazując podobieństwa i różnice występujące w administracji publicznej i w sektorze prywatnym,
  • zna najważniejsze dokumenty niezbędne i wymagane do prawidłowej realizacji polityki personalnej w służbie cywilnej.

Metody pracy

W trakcie trwania zajęć będą stosowane następujące metody pracy:

  • wykład wprowadzający do tematu,
  • dyskusja mająca na celu rozwijanie umiejętności precyzyjnego formułowania wniosków i argumentowania,
  • praca w grupach i prezentacja wypracowanego stanowiska na konkretne zagadnienie.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 Test jednokrotnego wyboru.do góry ↑