Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoSprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa

Dane kursu

Numer kursu: B/2741
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Prawa i Administracji
Autor kursu: dr Maria Supera-Markowska
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2741/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Maria Supera-Markowska
Cena:275.00 zł
Terminy: od 06-06-2017 do 27-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
106-06-2017
wtorek
10:3014:2005
208-06-2017
czwartek
10:3014:2005
313-06-2017
wtorek
10:3014:2005
420-06-2017
wtorek
10:3014:2005
522-06-2017
czwartek
10:3014:2005
627-06-2017
wtorek
10:3014:2005

Opis kursu

Zajęcia rozpoczną się przedstawieniem zakresu podmiotowego obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej. Następnie omówione zostaną kwestie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i ich znaczenia. W dalszej  części zostaną przeanalizowane podstawowe pojęcia używane w sprawozdaniach finansowych tak, aby następnie móc dokonać analizy zakresu poszczególnych elementów sprawozdań finansowych (rachunku zysków i strat, bilansu, wprowadzenia do sprawozdania, rachunku przepływów pieniężanych oraz zestawienia zmian w kapitale). Zostaną także omówione obwiązki związane z samym sporządzaniem, badaniem, zatwierdzeniem oraz składaniem do właściwego rejestru sądowego, a także udostępnianiem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych. Przedstawione zostaną także uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla niektórych jednostek. W końcu omówione zostaną związki pomiędzy sprawozdawczością finansową i podatkową. Program zajęć obejmie następujące zagadnienia tematyczne:

  1. Wprowadzenie i zakres podmiotowy obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej. Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych i znaczenie oraz zawartość sprawozdań finansowych. 
  2. Podstawowe pojęcia używane w sprawozdaniach finansowych. 
  3. Zakres informacji wykazywanych w poszczególnych częściach sprawozdań finansowych. 
  4. Sporządzanie, badanie, zatwierdzenie oraz składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
  5. Uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla niektórych jednostek.
  6. Sprawozdawczość finansowa a sprawozdawczość podatkowa.

Cel ogólny

Nabycie lub zaktualizowanie i usystematyzowanie oraz poszerzenia wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień sprawozdawczości finansowej.

Cele szczegółowe

Nabycie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień prawa bilansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych, zarówno przedsiębiorców, jak i innych podmiotów. Zaktualizowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie przez osoby już nią dysponujące w pewnym zakresie. Podwyższenie kompetencji zawodowych osób przekwalifikujących się w celu wykonywania pracy w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej, a także prawa podatkowego. 

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze mają wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej. Znają strukturę i rozumieją poszczególne części sprawozdań finansowych, potrafią dokonać interpretacji danych w nich zawartych. Potrafią określić kolejne etapy związane z przygotowywaniem sprawozdań i obowiązki z nimi związane, m. in. w zakresie ich badania, ogłaszania, itd. Rozumieją też znaczenie sprawozdawczości finansowej  dla sprawozdawczości podatkowej i ich związki.

Metody pracy

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia z uzyciem wzorów sprawozdań finansowych, dyskusja.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie tesu  z całości mteriału z mozliwością korzystania z aktów prawnych.do góry ↑