Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoWeekend ze zbrodnią

Weekend ze zbrodnią

Dane kursu

Numer kursu: B/2965
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Nauk Sądowych
Autor kursu: mgr Kacper Choromański
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:B/2965/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Kacper Choromański
Cena:275.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 30-04-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
09:0015:0030
223-04-2017
niedziela
09:0015:3030
329-04-2017
sobota
09:0015:0030
430-04-2017
niedziela
09:0015:0030

Opis kursu

Słuchacze w ramach zajęć będą mieli okazję zebrać dowody, dzięki którym rozwiążą sprawę kryminalną. Następnie zaprezentują swoje wnioski podczas rozprawy sądowej. Pierwszy dzień kursu stanowią wykłady i konwersatoria, podczas których Słuchacze uczą się podstawowych technik kryminalistyki i sposobów wypełniania protokołów. Drugi dzień upływa pod kątem przeprowadzenia symulacji oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. W trakcie trzeciego dnia, po krótkim wykładzie wprowadzającym do tematyki prawa dowodowego, Słuchacze analizują zrobioną przez siebie dokumentację i pracują wspólnie w grupach nad wersjami kryminalistycznymi. Czwarty i ostatni dzień zaczyna się wykładem prezentującym podstawowe informacje dotyczące znaczenia i przebiegu rozprawy sądowej. Następnie Słuchacze mają czas na ostatnie przygotowania do procesu. Kulminacją zajęć jest inscenizacja rozprawy sądowej, gdzie Słuchacze prezentują swoje wersje kryminalistyczne w oparciu o materiały dowodowe.

Cel ogólny

Celem kursu jest nauka praktycznego zastosowania kryminalistyki  poprzez przeprowadzenie symulacji oględzin zdarzenia oraz inscenizacji rozprawy karnej w sądzie.

Cele szczegółowe

Celem kursu jest nauczenie: metod kryminalistycznych, zabezpieczenia prostych śladów na miejscu zdarzenia, wnioskowania na podstawie zebranego materiału oraz prezentacji znalezisk przed sądem.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończonym kursie Słuchacz potrafi:

  • sporządzać protokół oględzin miejsca zdarzenia,
  • zrobić zdjęcia kryminalistyczne i szkice miejsca zdarzenia,
  • zabezpieczać podstawowe ślady kryminalistyczne: ślady daktyloskopijne, traseologiczne i biologiczne,
  • komunikować się z innymi osobami i wymieniać informacje dotyczące śladów kryminalistycznych,
  • zanalizować znaczenie śladów kryminalistycznych,
  • przedstawiać wersje śledcze bazując na pozyskanych dowodach,
  • odpowiednio zachować się w trakcie rozprawy sądowej.

Metody pracy

Część teorii jest przekazywana w ramach wykładów, reszta informacji jest przekazywana na bieżąco w ramach inscenizacji i ćwiczeń praktycznych.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Połowę punktacji oceny stanowi przygotowanie i praktyczna praca Słuchacza na miejscu zdarzenia i rozprawy sądowej oceniana na bieżąco przez prowadzącego. Drugą połowę stanowią punkty uzyskane w ramach przeprowadzenia egzaminu ustnego lub egzaminu pisemnego w postaci testu jednokrotnego wyboru. Obejmują one materiał prezentowany i omawiany na zajęciach. Wybór metody testu należy do Słuchacza. Ocenę ostateczną Wykładowca wylicza na podstawie sumy uzyskanych punktów z tych dwóch form aktywności.do góry ↑