Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaBiznes, Gospodarka & PrawoZaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych – studia przypadku

Dane kursu

Numer kursu: B/0882
Dziedzina wiedzy: Biznes, Gospodarka & Prawo
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Autor kursu: dr Agata Kocia
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:B/0882/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Agata Kocia
Cena:380.00 zł
Terminy: od 10-06-2017 do 02-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
110-06-2017
sobota
11:0013:5505
211-06-2017
niedziela
11:0013:5505
317-06-2017
sobota
11:0013:5505
418-06-2017
niedziela
11:0013:5505
524-06-2017
sobota
11:0013:5505
625-06-2017
niedziela
11:0013:5505
701-07-2017
sobota
11:0013:5005
802-07-2017
niedziela
11:0013:5005

Opis kursu

Zajęcia będą naprzemiennie prowadzone w sali dydaktycznej (15 godz.) oraz w sali komputerowej (15 godz.). Zajęcia zostały podzielone na 10 spotkań – 5 w sali dydaktycznej i 5 w sali komputerowej. Aby uczestniczyć w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zasad sprawozdawczości finansowej.

 • Zajęcia 1/2 (sala dydaktyczna): Wprowadzenie do analizy fundamentalnej przedsiębiorstw. Opis czynników wpływających na analizę sprawozdań finansowych. Krótki opis sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zmian w kapitale własnym. Przedstawienie powiązań pomiędzy sprawozdaniami finansowymi. 
 • Zajęcia 3 (sala komputerowa): Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi narzędziami analizy sprawozdań finansowych – analiza wstępna (kwotowa, pozioma, pionowa) oraz analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, efektywności i wartości rynkowej). 
 • Zajęcia 4/5 (sala komputerowa): Rozwiązanie zadań mających na celu utrwalenie wiedzy teoretycznej. Przygotowanie w grupach analizy przydzielonych przez wykładowcę spółek (analiza porównawcza) – w ramach analizy wymagane będzie przeprowadzenie analizy wstępnej (zajęcia 4) i wskaźnikowej (zajęcia 5). 
 • Zajęcia 6 (sala dydaktyczna): Przedstawienie przez Słuchaczy, krótkich (20-25 min) prezentacji, mających na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz. 
 • Zajęcia 7 (sala dydaktyczna): Przedstawienie nieprawidłowości mogących wystąpić w sprawozdaniach finansowych  – metody wpływania na wyniki przedsiębiorstw oraz przepływy pieniężne, sposoby nieprecyzyjnego przedstawienie danych w bilansie.
 • Zajęcia 8 (sala komputerowa): Ćwiczenia komputerowe mające na celu utrwalenie wiedzy teoretycznej w zakresie wykrywania metod nieprawidłowości sprawozdawczych.
 • Zajęcia 9 (sala komputerowa): Ponowna analiza w grupach przydzielonych przez wykładowcę spółek w celu oceny możliwości wykrycia manipulacji.
 • Zajęcia 10 (sala dydaktyczna): Przedstawienie przez Słuchaczy, krótkich (20-25 min) prezentacji mających na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych analiz.

Cel ogólny

Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy fundamentalnej.

Cele szczegółowe

Zapoznanie Słuchaczy ze sprawozdaniami finansowymi i ich zastosowaniem, a także poznanie metod porównawczej analizy fundamentalnej. 

Ponadto, zapoznanie Słuchaczy z metodami manipulacji informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych - metody wpływania na wyniki przedsiębiorstw, manipulacja przepływów pieniężnych, sposoby nieprecyzyjnego przedstawienie danych w bilansie. 

Stworzenie Słuchaczom odpowiednich warunków do przeanalizowania wraz z grupą  sprawozdań finansowych wybranych spółek (analiza porównawcza) i wygłoszenia prezentacji podczas zajęć.

Korzyści dla słuchacza

Po ukończeniu przedmiotu Słuchacz będzie potrafił przeanalizować sytuację finansową spółki w oparciu o powszechnie dostępne źródła (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, rachunek zmian w kapitale własnym, informację dodatkową). Ponadto Słuchacz będzie potrafił ocenić, jakie informacje są istotne w analizie spółki, biorąc pod uwagę jej otoczenie rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu). W szczególności Słuchacz zdobędzie wiedzę: 

 • na temat sprawozdawczości finansowej, uwzględniając różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • na temat sporządzania analizy sprawozdań finansowych przy użyciu wskaźników dotyczących rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej oraz płynności,
 • na temat sposobu prezentowania aktywów, pasywów, dochodów, przychodów oraz przepływów pieniężnych przez przedsiębiorstwa w taki sposób, że mogą wprowadzać błąd interesariuszy sprawozdań.

Słuchacz ma umiejętność przeprowadzenia samodzielnie analizy sprawozdań finansowej i dokonania oceny funkcjonowania spółki w zakresie rentowności, efektywności, zadłużenia, wartości rynkowej i płynności oraz porównania kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle innych spółek funkcjonujących na rynku.

Słuchacz ma świadomość wpływu polityk i zasad rachunkowości na informacje przedstawiane w sprawozdaniach finansowych spółek. Słuchacz umie podejmować decyzje dotyczące zaangażowania środków inwestycyjnych w analizowane spółki.

Metody pracy

Podczas zajęć wykorzystywane są dwie różne metody pracy. Połowa zajęć odbywa się w sali wykładowej i jest prowadzona w formie wykładów, podczas których prowadzący przybliża uczestnikom zasady nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych oraz metody ich wykrywania. Druga część zajęć odbywa się w pracowni komputerowej i jest poświęcona zdobywaniu praktycznych umiejętności w przeprowadzaniu analizy sprawozdań finansowych spółek ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnej/agresywnej rachunkowości.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin odbywa się w sali komputerowej, ma formę pisemną i trwa 60 minut. Podczas egzaminu Słuchacz otrzymuje sprawozdania finansowe spółki w formie arkusza kalkulacyjnego i jego celem jest przeprowadzenie analizy sprawozdań finansowych (analiza jakościowa, analiza wstępna, analiza wskaźnikowa) ze szczególnym uwzględnieniem kreatywnej/agresywnej rachunkowości.do góry ↑