Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaAfrican American Music after World War II /Muzyka Afroamerykanów po II Wojnie Światowej

African American Music after World War II /Muzyka Afroamerykanów po II Wojnie Światowej

Dane kursu

Numer kursu: K/2795
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Ośrodek Studiów Amerykańskich
Autor kursu: dr Małgorzata Ziółek-Sowińska
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/2795/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Małgorzata Ziółek-Sowińska
Cena:220.00 zł
Terminy: od 14-04-2017 do 30-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ksawerów, Al. Niepodległości 22
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
114-04-2017
piątek
16:4518:5510
221-04-2017
piątek
16:4518:5510
328-04-2017
piątek
16:4518:5510
405-05-2017
piątek
16:4518:5510
512-05-2017
piątek
16:4518:5510
619-05-2017
piątek
16:4518:5510
726-05-2017
piątek
16:4518:5510
802-06-2017
piątek
16:4518:5510
909-06-2017
piątek
16:4518:5510
1023-06-2017
piątek
16:4518:5510
1130-06-2017
piątek
16:4519:2510

Opis kursu

Kurs prowadzony w języku angielskim na poziomie B2/C1. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim, ale nie będzie nauczaniem języka. Ponadto poszczególne tematy będą przedstawiane na podstawie różnych materiałów – analizy zadanych wcześniej tekstów, analizy nagrań audio i wideo, prezentacji multimedialnych.

Kurs jest przeglądem afro-amerykańskich muzyków (wokalistów, instrumentalistów oraz kompozytorów-aranżerow tradycji jazzowej oraz stylów muzycznych powstałych po II wojnie światowej do chwilli obecnej (bluesa, rytmu i bluesa, muzyki gospel, bebopu, free jazzu, wokalnego jazzu, rocka, soulu, Neo-soulu, funku, rapu i hip hopu). Głównym założeniem jest pogłębienie wiedzy Słuchacza dotyczącej muzyki, społeczeństwa i kultury Afroamerykanów oraz pokazanie, że czarna muzyka była nie tylko sposobem wyrażenia uwaruńkowań społeczno-kulturalnych czarnych Amerykanów, ale również środkiem dostarczenia rozrywki.

Będziemy dokonywać analizy wybranych piosenek i utworów instrumentalnych. Analiza ta ma wykazać, że różne gatunki muzyczne podnosiły kwestie religii, polityki, ważnych wydarzeń, społeczną niesprawiedliwość, rasizm i codzienne życie czarnych Amerykanów.

 

Zakres

 

1. Wprowadzenie do muzyki Afroamerykanów. Podstawowe cechy muzyczne i afrykańskie korzenie

2. Przegląd chronologiczny muzyki bluesowej (country blues, classic blues, urban blues, Rhythm & Blues)

3. Artystki bluesowe

4. Gospel i jej tradycje

5. Kobiety w muzyce gospel

6. Przegląd chronologiczny jazzu - (bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, jazz w latach 70-ych i 80-ych do czasów współczesnych)

7. Kobiety instrumentalistki

8. Wokalistki jazzowe: Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan i Billie Holiday

9. Czarne piosenkarki rockowe: Ruth Brown, Etta James, Betty Davis, Tina Turner

10. Muzyka soul and Neo-soul

11. Funk

12 Disco

13. Old-school hip hop i new school hip hop

14. Gangsta rap, hard core, pop and R&B rap, west coast rap

15. Kobiety w rapie i hip hopie

African American Music after WWII

The course will present a survey of African American musicians (vocalists, instrumentalists) and composers-arrangers of the jazz tradition and allied musical styles after World War II to the present (blues, rhythm & blues, gospel, bebop, free jazz, vocal jazz, rock, funk, soul, Neo-soul, rap and hip-hop). We will explore the social and cultural context of the seven decades, asking what African American music meant at the time. Music became an important vehicle for not only the artistic expression of black Americans but also a means of providing entertainment for white and black audiences.

We will analyze and discuss selected songs and instrumental music. The aim is to show that that various musical genres raised the question of religion, politics, crucial events, social injustice, racism and everyday life of black Americans.

 Topics:

1. Introduction to African American music. Musicological overview and African roots.

2. Chronological overview of blues music (country blues, classic blues, urban blues, Rhythm & Blues)

3. Blues artists

4. Gospel and its traditions

5. Women in gospel

6. Chronological overview of jazz (bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, jazz in the 70s and  80s till the present time)

7. Women instrumentalists

8. Jazz vocalists: Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan i Billie Holiday

9. Black women in rock: Ruth Brown, Etta James, Betty Davis, Tina Turner

10. Soul and Neo-soul

11. Funk

12. Disco 

13. Old-school hip hop and  new school hip hop

14. Gangsta rap, hard core, pop and R&B rap, west coast rap

15. Women in hip hop and rap

 

Muzyka: słuchanie i analiza utworów muzycznych wykonawców takich jak :  BB King, Muddy Waters, Chuck Berry, traditional and contemporary gospel, Mary Lou Williams, Nina Simone, Dorothy Donegan, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey,

Herbie Hancock, Ruth Brown, Etta James, Tina Turner, Ray Charles, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin, Jill Scott, Angie Stone,

The Sugar Hill Gang, Afrika Bambaataa, LL Cool J, Ice Cube, Donna Summer, Village People, Salt-N-Pepper, Lauryn Hill, Queen Latifah, Missy Elliot

 

Music: listening includes the music of: BB King, Muddy Waters, Chuck Berry, traditional and contemporary gospel, Mary Lou Williams,

Nina Simone, Dorothy Donegan, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey,

Herbie Hancock, Ruth Brown, Etta James, Tina Turner, Ray Charles, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin, Jill Scott, Angie Stone,

The Sugar Hill Gang, Afrika Bambaataa, LL Cool J, Ice Cube, Salt-N-Pepper, Lauryn Hill, Queen Latifah, Missy Elliot

Cel ogólny

Cel ogólny

Przedstawienie wiedzy dotyczącej afro-amerykańskich muzyków (wokalistów, instrumentalistów oraz kompozytorów-aranżerów tradycji jazzowej z uwzględnieniem aspektów kulturowych, społecznych i politycznych.  Poznanie stylów muzycznych powstałych po II wojnie światowej do chwilli obecnej.

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

Cele poznawcze:

•          rozwijanie zainteresowań słuchaczy i poszerzanie ich wiedzy dotyczącej muzyki Afroamerykanów

 

Cele językowe:

•          doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu poszczególnych utworów muzycznych oraz uczestniczenia w dyskusji w języku angielskim na poziomie B2/C1

Korzyści dla słuchacza

1. WIEDZA

Po ukończeniu tego kursu Słuchacz:

• posiada wiedzę dotyczacą najważniejszych afro-amerykańskich muzyków (wokalistów, intstrumentalistów) i kompozytorów aranżerów tradycji jazzowej oraz artystów tworzących style muzyczne powstałe po II wojnie światowej do chwili obecnej.

• zna fakty z historii Afroamerykanów, które są ważne do pełnego zrozumienia gatunków muzycznych czarnych Amerykanów

 

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu tego kursu Słuchacz:

• potrafi analizować i klasyfikować różne gatunki muzyczne Afroamerykanów

• rozwinie zdolność odniesienia utworów muzycznych do punktów historycznych w celu opisania ich intencji oraz wpływu w kategoriach historycznych

 

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu tego kursu Słuchacz:

• prowadzi dyskusję na temat muzyki czarnych Amerykanów i aktywnie w niej uczestniczy

• uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę z zakresu muzyki Afroamerykanów

Metody pracy

  • konwersatorium z elementami wykładu
  • ćwiczenia związane z analizą muzyczną utworu oraz analizą językową wybranych fragmentów
  • praca w grupach, konfrontacja opinii Słuchaczy na zadane tematy,
  • streszczanie, przedstawianie własnej opinii oraz dyskusja na zadane tematy

Metody weryfikacji efektów kształcenia

  • krótki test pisemny  wielokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytania, oraz zdefiniowanie kilku wybranych terminów związanych z muzyką Afroamerykanów


do góry ↑