Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaArcheolog w Arabii. Na tropie przedislamskich cywilizacji Półwyspu Arabskiego i krain ościennych

Archeolog w Arabii. Na tropie przedislamskich cywilizacji Półwyspu Arabskiego i krain ościennych

Dane kursu

Numer kursu: K/3002
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Autor kursu: dr Łukasz Rutkowski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/3002/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Łukasz Rutkowski
Cena:220.00 zł
Terminy: od 26-04-2017 do 19-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
126-04-2017
środa
17:3019:3505
210-05-2017
środa
17:3019:3505
317-05-2017
środa
17:3019:3505
424-05-2017
środa
17:3019:3505
531-05-2017
środa
17:3019:3505
607-06-2017
środa
17:3019:3505
714-06-2017
środa
17:3019:3505
821-06-2017
środa
17:3019:3505
928-06-2017
środa
17:3019:3505
1005-07-2017
środa
17:3019:0505
1112-07-2017
środa
17:3019:0505
1219-07-2017
środa
17:3019:0505

Opis kursu

Tematy poszczególnych wykładów:

 1. Odkrywanie Arabii. Geografia historyczna: chronologia, krainy i najważniejsze stanowiska
 2. Krainy Dilmun i Magan i ich kontakty z Mezopotamią
 3. Arabia Felix, Szlak kadzidlany, Królestwo Saby, Nabatejczycy
 4. Bogowie i boginie pochodzenia arabskiego ery przedmuzułamańskiej
 5. Najnowsze polskie badania archeologiczne w Kuwejcie, Omanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej – przegląd projektów, najważniejsze odkrycia
 6. Ekspansja kultury Ubaid – późnoneolityczne stanowiska na wybrzeżach Zatoki Perskiej. Pierwsi żeglarze, poławiacze pereł i wytwórcy ozdób
 7. Cmentarzyska, groby tumulusowe i grobowce wieżowe – przegląd architektury grobowej
 8. Znaleziska z grobów, zwyczaje grzebalne, importy ozdób, handel dalekosiężny
 9. Tajemnicze konstrukcje kamienne o nieznanym przeznaczeniu – przegląd form i przedstawienie problemów interpretacyjnych
 10. Osobliwości omańskie – wieże obronne, system kanałów nawadniających (faladż), wysokogórskie rolnictwo tarasowe, gaje daktylowe
 11. Oazy i miasta na skraju pustyni – życie na styku pomiędzy społecznościami osiadłymi a nomadycznymi. Starożytne relacje wywiadowcze z rubieży
 12. Archeolog przy pracy – na stanowisku i w domu wykopaliskowym, metody, praktyka i problemy dnia codziennego

Cel ogólny

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy ze starożytnymi cywilizacjami, które zrodziły się na terenach Półwyspu Arabskiego i krain ościennych, poprzez przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu archeologii i historii tego obszaru od prehistorii do czasów antycznych.

Cele szczegółowe

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom kultury starożytnych społeczeństw z rejonu Półwyspu Arabskiego, północnego basenu Zatoki Perskiej oraz rubieży Pustyni Syryjskiej. Ma on także na celu ukazać, że ten ciągle mało znany rejon świata, kojarzony głównie z eksploatacją ropy naftowej i kolebką islamu, posiada znacznie starszą i skrywającą wiele tajemnic historię. Zaplanowany cykl wykładów uwzględnia omówienie takich aspektów problematyki, jak zapoznanie z kulturą materialną regionu (architektura, sztuka, przedmioty codziennego użytku), kulturą niematerialną (sfera wierzeń religijnych i praktyk pogrzebowych), relacjami i kontaktami Arabii z sąsiednimi rejonami na przestrzeni dziejów oraz wynikami aktualnych badań wykopaliskowych z tego rejonu, w tym także prowadzonych od niedawna przez polskich archeologów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz uzyskał wiadomości na temat dziejów i kultury starożytnej Arabii. Orientuje się w geografii historycznej i chronologii obszaru. Zna krainy historyczne (kultury archeologiczne), kluczowe stanowiska archeologiczne i starożytne miasta z tego rejonu, oraz wie, z czego słynęły lub jakie zabytki zostały odnalezione na ich terenie. Wie, na terytorium jakich współcześnie istniejących państw należy je lokalizować. Potrafi rozpoznać najbardziej charakterystyczne elementy kultury materialnej, np. ceramika Ubaid, pieczęcie dilmuńskie, naczynia chlorytowe z Maganu, grobowce typu Umm an-Nar. Posiada wiedzę, co stanowiło podstawę bogactwa społeczeństw zamieszkujących Półwysep Arabski w różnych okresach dziejów i co było przedmiotem wymiany handlowej z sąsiadującymi regionami. Zna znaczenie i zastosowanie kadzidła w starożytności i potrafi wskazać, skąd je sprowadzono i jak przebiegał szlak transportowy. Ma pojęcie o wierzeniach, kultach i obrządkach pogrzebowych przedislamskich społeczeństw. Ma świadomość, przed jakimi wyzwaniami stoi jeszcze archeologia tego regionu oraz gdzie aktualnie prowadzone są prace wykopaliskowe przez polskich naukowców.

Metody pracy

Bogato ilustrowany wykład z elementami konwersatorium (odpowiedzi na pytania słuchaczy; niektóre zagadnienia dają możliwość wywołania dyskusji grupowej).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dwie możliwości do wyboru: test lub prezentacja (10-minutowa) na temat związany z którymś z zagadnień poruszanych podczas kursu (uprzednio ustalony z prowadzącym).do góry ↑