Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaBaśń, bajka i filozofia

Baśń, bajka i filozofia

Dane kursu

Numer kursu: K/0167
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: mgr Dorota Halina Kutyła
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/0167/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Dorota Halina Kutyła
Cena:220.00 zł
Terminy: od 05-07-2017 do 28-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
105-07-2017
środa
18:3020:00brak
207-07-2017
piątek
17:0020:0505
312-07-2017
środa
17:0020:0505
414-07-2017
piątek
17:0020:0505
519-07-2017
środa
17:0020:0505
621-07-2017
piątek
17:0020:0505
726-07-2017
środa
17:0020:0505
828-07-2017
piątek
17:0020:0505

Opis kursu

Baśń, bajka jest jedną z możliwych dróg mówienia o ważnych kwestiach dotyczących człowieka. Przez całe wieki były to gatunki przede wszystkim do dorosłych i dziś warto wrócić do tego sposobu ujmowania ludzkiego życia.

P. Péju, współczesny francuski filozof, zwraca uwagę na niedostatek obecnej kultury. Przekazuje ona informacje, ale nie tworzy opowieści, które zamykałyby całość czy duży fragment ludzkiego doświadczenia. Ta obserwacja jest bliska temu, co pisał W. Benjamin czy G. Lukacs – tracimy poczucie sensu. Jedną z dróg scalenia na nowo ludzkiego życia jest czytanie dawnych opowieści i tworzenie nowych. Dodatkowo, refleksja nad ludzkim życiem zapośredniczona przez baśń pozwala na dystans w ujęciu tak poruszanych zagadnień, jak i własnych refleksji, które one budzą. Sprawia też, iż różne tematy stają się łatwiejsze i prostsze, bowiem dotyczą wyobrażonych bohaterów.

Materiał kursu koncentruje się wokół przede wszystkim wokół baśni i bajek europejskich, zwłaszcza braci Grimm. Interpretacja zawartych w nich przekazów kulturowych opiera się na lekturach m. in. Betthelheima, Fromma, Benjamina, Lukacsa, Proppa, Aries i Péju.
Ten ostatni, mawia, że uprawia filozofię dzieciństwa i dzieciństwo, stan bycia dzieckiem byłby jądrem tematycznym tego kursu. Co znaczy być dzieckiem, czego uczy nas dzieciństwo, co jest jego najważniejszą siłą, a także jaka jest kulturowa pozycja dziecka teraz i wcześniej.

Tematy do rozważenia to m.in.:

 1. Lęk.
 2. Bezpieczeństwo.
 3. Wyprawa.
 4. Droga.
 5. Sen.
 6. Dorastanie.
 7. To, co nieznane.
 8. To, co cudowne.
 9. To, co nieświadome.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z metodą pracy poprzez baśń nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi życia człowieka.

Cele szczegółowe

Przedstawienie metody pracy przez baśń i z baśnią i przećwiczenia jej w praktyce w kontekście zagadnień filozoficznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 • znają klasyczne i współczesne teksty dotyczące baśni i bajki, szczególnie w filozoficznej i kulturowej perspektywie,
 • mają umiejętność dyskusji, a także analizy tak czytanych tekstów, jak własnych doświadczeń,
 • umieją analizować baśnie w kontekście przemian, jakim podlegała w ostatnich wiekach europejska kultura,
 • znają ciekawą metodą pracy via baśń, która pozwala na nowo tak skonfrontować się z ważnymi treściami kultury i psychiki, jak i z własnymi przeżyciami.

Metody pracy

 • samodzielna lektura, 
 • dyskusja,
 • prezentacja własnych poglądów,
 • niekiedy praca grupowa i elementy wykładu.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Rozmowa na wybrany temat szczegółowy w oparciu o własne lektury Słuchacza dotyczące tego zagadnienia (minimum 2).do góry ↑