Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaEros między Wschodem a Zachodem

Eros między Wschodem a Zachodem

Dane kursu

Numer kursu: K/0172
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Autor kursu: dr Orhan Wasilewski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0172/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Orhan Wasilewski
Cena:220.00 zł
Terminy: od 12-04-2017 do 13-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-04-2017
środa
17:0018:30brak
219-04-2017
środa
17:0018:30brak
326-04-2017
środa
17:0018:30brak
410-05-2017
środa
17:0018:30brak
517-05-2017
środa
17:0018:30brak
624-05-2017
środa
17:0018:30brak
731-05-2017
środa
17:0018:30brak
807-06-2017
środa
17:0018:30brak
914-06-2017
środa
17:0018:30brak
1021-06-2017
środa
17:0018:30brak
1128-06-2017
środa
17:0018:30brak
1205-07-2017
środa
17:0018:30brak
1306-07-2017
czwartek
17:0018:30brak
1412-07-2017
środa
17:0018:30brak
1513-07-2017
czwartek
17:0018:30brak

Opis kursu

Zajęcia obejmują następujące tematy:

 1. „O pszczółkach i bocianach”, czyli o obronnym mechanizmie eufemizmów.
 2. Tabu i jego rola w kształtowaniu kultury obyczajowej.
 3. Rygor seksualny jako płaszczyzna porozumienia ortodoksyjnych religii i komunizmu.
 4. Freud – święty heretyk.
 5. Eros i Tanatos.
 6. Seks a Eros.
 7. Wyparcie i sublimacja.
 8. Brakujące ogniwo, czyli kiedy ludzie „wynaleźli” seks?
 9. Bogowie hedonistyczni.
 10. Bóg ascetyczny (aseksualny).
 11. Kiedy seks był bóstwem: wybrane wierzenia i obrzędy - od Grecji do Indii.
 12. Świątynia Kurajao , czyli rozwiązłość tantryzmu a cnotliwość hinduizmu.
 13. Modły i seks, czyli ciężka praca cesarza Chin.
 14. „Najstarszy zawód świata” – rys historyczny.
 15. Prostytucja – od społecznej nobilitacji do degradacji.
 16. Narodziny dżentelmena – czyli narodziny średniowiecznego romansu rycerskiego. Miłość dworska.
 17. Casanova nieznany.
 18. Sir Richard Burton i mroczne zaułki Kamashastra Society.
 19. „Kamasutra” – najstarszy elementarz seksu.
 20. „Kamatantra” – najstarszy poradnik małżeński.
 21. Co się skrywa w „Pachnącym ogrodzie” Szejka Nawzafiego?
 22. Aspekty kultury fizycznej: higiena, zdrowie, uroda.
 23. Piękno i oko, czyli o przeróżnym traktowaniu ciała ludzkiego.
 24. Akt – dzieło sztuki czy pornografia?
 25. Sztuka: eros programowy, eros utajony.
 26. Prokreacja jako imperatyw patriotyczny.
 27. „Czystość etniczna” a niesforne geny.
 28. Ślub – teatr uniwersalny.
 29. Małżeństwo – eros ujarzmiony.
 30. Harem jako maszyna społeczna Wschodu.
 31. Inkubatory zachodniej arystokracji, czyli prokreacja w wyższych sferach.
 32. Eros wiktoriański - od demona do aniołka.
 33. Rewolucja seksualna – początek, czy koniec?
 34. USA – dwa oblicza etyki.
 35. Homoseksualizm.
 36. Gender.
 37. Machoizm a feminizm.
 38. Seks w laboratorium: badania Masters i Johnson oraz A. Kinseya.
 39. Biochemia i feromony, czyli parametryzacja uczuć.
 40. Miłość w kosmosie, czyli seks w służbie futurologii.
 41. Eros zrehabilitowany: D. Chopra i medycyna psychosomatyczna.
 42. Kultura jako afrodyzjak.

Cel ogólny

Zadaniem kursu jest ukazanie erotologii, w tym nauki w ogóle, jako nieustającej przygody intelektualnej. Erotyzm jest jednym z głównych kulturowych budulców i jej sił napędowych. Podobnie w wektorze odwróconym - kultura jako stymulator lub inhibitor może oddziaływać na libido, całą złożoną gamę popędów biologiczno-psychicznych, na to co w ludzkiej seksualności wymierne i niewymierne.

Cele szczegółowe

Kurs ma na celu dewulgaryzację i nobilitację zagadnień płciowości oraz ukazanie erotologii jako pełnowartościowej dziedziny kulturoznawstwa. Istotne jest uznanie erotologii jako nauki interdyscyplinarnej, gdyż tylko w ten sposób wieloaspektowo i najpełniej można opisać Człowieka, z tym co wewnętrzne i zewnętrzne, wraz z jego instynktami, uczuciami, przekonaniami oraz mechanizmami zachowań znajdujących ujście w kulturze obyczajowej - w pełnej rozpiętości czasu i przestrzeni.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze kursu:

 • rozpoznają określone trendy i paradygmaty rozmieszczone w przestrzeni i czasie,
 • analizują konstanty i różnice zachodzące pomiędzy nimi,
 • mają wiedzę na temat zmienności etyki i kryteriów estetycznych i potrafią odczytywać różnorodnych kodów na osi czasu i rozpiętości geograficznej,
 • umieją eksplikować i egzemplifikować terminy, pojęcia wprowadzonych w trakcie kursu – owe leksykalnie zorganizowane eksponenty opisywanych zjawisk,
 • potrafią rozpoznawać wybrane postacie, tytuły i obrazy z dziedzictwa kultury światowe oraz kategoryzować ich w obrebie swojej kultury,
 • mają opanowaną technikę rozwoju elastyczności paradygmatów i tolerancji interkulturowej w myśl parafraz: „Wszystko co ludzkie nie jest... ludziom obce” i że „Prawdziwa wiedza łagodzi obyczaje”,
 • analizują kryteria tolerancji wobec odmienności kodów etycznych i zachowań grup etnicznych i społecznych,
 • mają wiedzę komparatywną na temat społeczeństw zachodnich i wschodnich: na temat sztuki, filozofii, obyczajów, wierzeń, mechanizmu zalotów, instytucji rodziny itd.,
 • mają zdolność do analitycznego indywidualnego rozpoznawania, jak i kiedy w powyższych kontekstach (jednak) wytyczyć granice tolerancji i akceptacji.

Metody pracy

 • wykład wiodący, sporadycznie poszerzony o dyskusje grupowe,
 • wykorzystanie aparatury audiowizualnej,
 • praca z wybranymi krótszymi tekstami literackimi.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny polegający na objaśnieniu wybranych terminów i pojęć (np. „inhibicja”, „sublimacja”) oraz opisanych na kursie przekonań, prądów i trendów cywilizacyjno-społecznych (np. „propagacja dzietności”).
W drugim etapie zawiera się analiza znanego z zajęć przykładu sztuk wizualnych lub wybranego cytatu literackiego (do jednej strony formatu A4) o mniej lub bardziej zakodowanej treści erotycznej. Opis taki dotyczy interpretacji zawartego w dziele komunikatu danego autora, jego środowiska i szerszego kontekstu kulturowego.do góry ↑