Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaHermeneutyka fotografii

Hermeneutyka fotografii

Dane kursu

Numer kursu: K/2501
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: dr Iwo Zmyślony
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/2501/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Iwo Zmyślony
Cena:220.00 zł
Terminy: od 24-07-2017 do 29-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-07-2017
poniedziałek
15:0020:3060
225-07-2017
wtorek
15:0020:3060
326-07-2017
środa
15:0020:3060
427-07-2017
czwartek
15:0020:3060
529-07-2017
sobota
15:0020:3060

Opis kursu

Hermeneutykę potraktujemy jako teorię i praktykę interpretacji, czyli zbiór założeń i metod umożliwiających dostrzeganie ukrytych aspektów obrazu oraz odczytywanie jego znaczeń ideowych i politycznych. Poglądy czołowych teoretyków interpretacji (m.in. H-G. Gadamer, S. Fish, S. Sontag, R. Barthes, J. Culler, U. Eco, D. Davidson, R. Rorty, W. Quine, A. Szahaj) scharakteryzowane zostaną na wybranych przykładach z zakresu fotografii najnowszej oraz historii tego medium.

Z uwagi na bogaty materiał wizualny zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. Na każdym spotkaniu przeanalizujemy kilkadziesiąt zdjęć sytuując je w kontekście kluczowych dyskursów interpretacyjnych – marksizmu, psychoanalizy, feminizmu, teorii queer i gender, studiów postkolonialnych i posthumanizmu. Stałym punktem odniesienia będą poglądy twórców dekonstrukcji i poststrukturalizmu (m.in. W. Benjamin, T. Adorno, G. Debord, J. Derrida, M. Foucault, J. Lacan, J. Kristeva, J-F. Lyotard, G. Deleuze) oraz teoretyków kultury wizualnej (m.in. A. Warburg, A. Danto, J. Baudrillard, R. Krauss, H. Foster, W. Welsch, H. Belting, W.J.T. Mitchell).

Szczególną uwagę poświęcimy analizie najnowszych strategii artystycznych, badawczych i kuratorskich (m.in. montaż alegoryczny, konceptualizm, nowy dokumentalizm, fotografia eksperymentalna, postkonceptualna analiza medium) oraz takim zagadnieniom jak ontologia i fenomenologia obrazu, materialność i performatywność fotografii, konstruowanie płci kulturowej, preposteryjność czy postinternet.

Przedmiotem naszych interpretacji będą prace czołowych fotografów XX w. (m.in. A. Stieglitz, E. Steichen, E. Weston, A. Adams, H. Cartier-Bresson, R. Capa, B. Abbott, L. Hine, A. Sander, D. Lange, W. Evans, Man Ray, Brassai, F. Godwin, G. Winogrand, Weegee, D. Arbus, C. Sherman, N. Goldin, R. Mapplethorpe, R. Avedon, N. Araki, M. Parr, C. Killip, T. Struth, J. Wall, A. Gursky, A. Serrano, W. Tillmans, D. LaChapelle) oraz wybranych polskich artystów współczesnych (P. Bownik, K. Dąbrowski, M. Grochowiak, N. Grospierre, A. Grzeszykowska, Z. Libera, I. Omulecki, S. Rogiński, W. Orski).

Cel ogólny

Opanowanie kluczowych strategii interpretacyjnych w polu współczesnej fotografii.

Cele szczegółowe

  • przyswojenie kontekstów teoretycznych kluczowych dla rozumienia współczesnej kultury wizualnej,
  • zaznajomienie z pracami najważniejszych fotografów XX wieku i współczesności,
  • wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego patrzenia i rozumienia obrazów.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz zdobędzie rozeznanie w kluczowych dyskursach współczesnej kultury wizualnej, zaznajomi się z najnowszymi strategiami artystycznymi, badawczymi i kuratorskimi w polu fotografii oraz opanuje podstawowe informacje z zakresu historii tej dziedziny. Wyćwiczy praktyczne umiejętności związane z analizą i interpretacją różnorodnych zjawisk w polu fotografii współczesnej. Opanuje również podstawy metodologiczne opisujące genezę, strukturę i funkcję czynności interpretacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem performatywnych funkcji języka oraz habitualnego statusu percepcji.

Metody pracy

  • prezentacja uporządkowanych chronologicznie i problemowo prac fotograficznych,
  • opis i analiza materiału wizualnego,
  • rekonstrukcja założeń wybranych dyskursów teoretycznych,
  • praktyczna interpretacja prezentowanego materiału w kontekście przywołanych dyskursów,
  • aktywizacja Słuchaczy poprzez stawianie pytań i stymulowanie do dyskusji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Dyskusja nad wyborem kilkunastu zagadnień omówionych podczas zajęć oraz interpretacja prezentowanych materiałów wizualnych.do góry ↑