Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaItalia w miniaturze – ogólny zarys kultury włoskiej

Italia w miniaturze – ogólny zarys kultury włoskiej

Dane kursu

Numer kursu: J/2823
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Autor kursu: mgr Izabela Bernard
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:J/2823/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Izabela Bernard
Cena:220.00 zł
Terminy: od 11-04-2017 do 26-05-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
111-04-2017
wtorek
17:3019:30brak
214-04-2017
piątek
17:3019:30brak
318-04-2017
wtorek
17:3019:30brak
421-04-2017
piątek
17:3019:30brak
525-04-2017
wtorek
17:3019:30brak
628-04-2017
piątek
17:3019:30brak
709-05-2017
wtorek
17:3019:30brak
812-05-2017
piątek
17:3019:30brak
916-05-2017
wtorek
17:3019:30brak
1019-05-2017
piątek
17:3019:00brak
1123-05-2017
wtorek
17:3019:00brak
1226-05-2017
piątek
17:3019:00brak

Opis kursu

Program zajęć został skonstruowany w taki sposób, by każdy mógł uczestniczyć w zajęciach niezależnie od wieku, wykształcenia czy umiejętności. Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi elementami składowymi kultury włoskiej. Zostaną one podzielone na 13 sekcji:

 

1. Geografia Włoch - słuchacze zostaną zapoznani z informacjami ogólnymi na temat geografii Włoch i konkretnych regionów.

2. Regionalność i dialekty - na zajęciach słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi dialektami Włoch.

3. Kuchnia i główne potrawy włoskie - na zajęciach słuchacze zostaną zapoznani z regionami kulinarnymi Włoch i ich specjałami.

4. Święta i Patroni - zajęcia przedstawią patronów głównych miast włoskich i dadzą możliwość słuchaczom na zapoznanie się ze zwyczajami i tradycyjnymi procesjami.

5. Zabytki Włoch – na zajęciach zostaną przedstawione najsławniejsze zabytki i ich historia.

6. Literatura Włoch I - słuchacze zostaną zapoznani z największymi autorami włoskiej literatury epok: początki literatury i Odrodzenie.

7. Literatura Włoch II - słuchacze zostaną zapoznani z największymi autorami włoskiej literatury epok: Barok i Oświecenie, Literatura włoska XIX i XX wieku.

8. Malarstwo włoskie - na zajęciach zostaną przedstawione dzieła malarzy włoskich.

9. Muzyka klasyczna i muzyka współczesna - ten moduł ma na celu przybliżenie słuchaczom postaci, które zapisały się w kanon muzyki klasycznej jak i tej współczesnej.

10. Film i teatr - Na zajęciach zostaną zaprezentowane gatunki kina włoskiego, postacie twórców kina i aktorów. Omówiona zostanie również wizja teatru futurystycznego i groteskowego.

11. Kultura polityczna Włoch - słuchacze zostaną zapoznani z głównymi partiami politycznymi we współczesnej historii Włoch.

12. Kultura włoska w Polsce - te zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniu obecności Włochów w Polsce, zarówno na scenie politycznej jak i w życiu kulturowym.

13. Prezentacja pracy uczniów pt. „Ciekawostki o Włoszech”.

Cel ogólny

Celem kursu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy na temat głównych elementów kultury włoskiej. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych mają za zadanie usystematyzować i rozszerzyć wiedzę z każdego modułu omawianego na kursie. 

Cele szczegółowe

•    wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu tematyki kursu,
•    zdobycie nowej wiedzy z szeroko pojętej kultury włoskiej,
•    umiejętność rzetelnej oceny współczesnych prądów myślowych,
•    wzbogacenie rozwoju osobistego Słuchacza,
•    aktywne uczestnictwo w kulturze,
•    prowadzenie zajęć związanych z percepcją sztuki i uczestnictwem w kulturze,
•    umiejętność samodzielnego budowania sądów,
•    weryfikacja dotychczasowej wiedzy.

Korzyści dla słuchacza

  • przyswojenie przez słuchaczy określonego zasobu wiadomości na temat kultury włoskiej;
  • zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • zdobycie i poszerzenie informacji o geografii Włoch, ich regionalności i poszczególnych dialektach;
  • przyswojenie przez słuchaczy informacji o literaturze włoskiej od jej początków poprzez Humanizm, aż do literatury włoskiej XIX i XX w.;
  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury, a więc o zabytkach Włoch, malarstwie, muzyce klasycznej i współczesnej, a także o twórcach i gatunkach teatru i kina włoskiego;
  • zdobycie i uporządkowanie informacji o kulturze politycznej Włoch;
  • przyswojenie wiadomości o kulturze włoskiej w Polsce w aspekcie obecności Włochów w polskim życiu politycznym i kulturowym;

Metody pracy

Głównymi metodami pracy będą metody aktywizujące, takie jak burza mózgów, mapa mentalna, metoda projektów, metoda śnieżnej kuli i inne. Słuchacze będą mieć możliwość pracy w grupach lub zespołach, by stworzyć pole do dyskusji lub podsumować omawiany materiał. Słuchacze zostaną zapoznani z autentycznymi testami kultury w formie prezentacji lub oryginalnych tekstów.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane w formie prezentacji. Każdy słuchacz przygotuje prezentację na wybrany przez siebie temat związany z konkretnym aspektem kultury włoskiej, który go najbardziej zainteresował podczas zajęć.

Zajęcia będą miały formę konwersatorium, czyli rodzaju pracy, która wymaga od słuchaczy aktywnego udziału w zajęciach. Główną metodą, która zostanie wykorzystana podczas zajęć to metoda otwartego dialogu mająca na celu pobudzenie do konstruktywnej dyskusji i analizy opisywanych zagadnień.do góry ↑