Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaJak Cię widzą…, czyli autoprezentacja na scenie i przed kamerą

Jak Cię widzą…, czyli autoprezentacja na scenie i przed kamerą

Dane kursu

Numer kursu: K/0787
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: mgr Magdalena Kaczmarek
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:K/0787/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Magdalena Kaczmarek
Cena:220.00 zł
Terminy: od 20-05-2017 do 27-05-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-05-2017
sobota
10:0018:0030
221-05-2017
niedziela
10:0018:0030
327-05-2017
sobota
10:0018:0030
Numer grupy:K/0787/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Magdalena Kaczmarek
Cena:220.00 zł
Terminy: od 30-06-2017 do 02-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
130-06-2017
piątek
10:0018:0030
201-07-2017
sobota
10:0018:0030
302-07-2017
niedziela
10:0018:0030

Opis kursu

Program obejmuje praktyczne ćwiczenia, prowadzące do świadomego kształtowania własnego wizerunku przed kamerami i na scenie.

Poprzez warsztaty Słuchacze poznają siebie i mają okazję zweryfikować własne wyobrażenia o mowie ciała z tym, jak odbierają ich inni. Program jest podzielony na pięć części, które prowadzą do zmiany postrzegania siebie i poruszania się w społeczeństwie. Dzielą się one następująco:

  1. Autoprezentacja – jak inni nas postrzegają.
  2. „Myśli innych łatwiej poznać po ich zachowaniu niż po poglądach”. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  3. Pokonywanie stresu.
  4. Zasady wystąpień przed kamerami i na scenie.
  5. Budowanie autorytetu – „JA” w przestrzeni publicznej.

Słuchacze poznają techniki prezentacji. Pracują nad warsztatem mowy i ciała, poznają zasady autoprezentacji na scenie i przed kamerami. Świadomość, jakiej nabiera Słuchacz kursu, prowadzi do wzmocnienia własnej samooceny i nabrania pewności siebie, co w efekcie prowadzi do poprawy jego pozycji zawodowej i społecznej.

Cel ogólny

Świadome kształtowanie własnego wizerunku przed kamerą i na scenie.

Cele szczegółowe

Pobudzenie kreatywnego myślenia, rozwój wyobraźni, uświadomienie zasad wystąpień publicznych, nabranie pewności siebie przed kamerami i na scenie.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz kursu rozwija umiejętności miękkie, które mają prowadzić do świadomego kształtowania własnego wizerunku przed kamerami i na scenie. Rozumie mowę ciała, nabiera pewności siebie, staje się bardziej świadomy. Wszelkie wystąpienia poddawane ocenie nie sprawiają mu problemu.

Metody pracy

Dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, przygotowanie prezentacji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Przygotowanie 10-minutowej profesjonalnej prezentacji na wybrany przez Słuchacza temat. Ocenie poddana zostanie również umiejętność odpowiedzi na pytania.do góry ↑