Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaKulturowo-egzystencjalna interpretacja arcydzieł literatury światowej

Kulturowo-egzystencjalna interpretacja arcydzieł literatury światowej

Dane kursu

Numer kursu: K/1036
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 32
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: dr hab. Józef L. Krakowiak
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/1036/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Józef L. Krakowiak
Cena:235.00 zł
Terminy: od 12-04-2017 do 28-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
112-04-2017
środa
17:0019:00brak
219-04-2017
środa
17:0019:15brak
326-04-2017
środa
17:0019:15brak
410-05-2017
środa
17:0019:15brak
517-05-2017
środa
17:0019:15brak
624-05-2017
środa
17:0019:15brak
731-05-2017
środa
17:0019:15brak
807-06-2017
środa
17:0019:15brak
914-06-2017
środa
17:0019:15brak
1021-06-2017
środa
17:0019:00brak
1128-06-2017
środa
17:0019:00brak

Opis kursu

 1. Wprowadzenie. Myślenie filozoficzne za pomocą literatury: epos, tragedia a powieść. Literatura pośród innych form kultury: filozofii [antropologia, aksjologia (etyka)], religii, prawa.
 2. Ateny „Sztuka Namowy” (demokracji), czyli o pojednaniu starych i nowych bogów: Ajschylos, Eumenidy. Przejście od reguł rodu do praw państwa, czyli o demokratycznym „wyrzeczeniu się pomsty”.
 3. Klasyczna (grecka) koncepcja człowieka (kaloskagathos) i pragnienia; Platońska a platoniczna koncepcja miłości w Uczcie Platona; androginizm a przemiany stosunku wobec ciała.
 4. Ferment franciszkański, czyli o kosmicznym oraz społecznym odczuciu bliskości: Umberto Eco, Imię róży. Od społeczeństwa zamkniętego (klasztor) do otwartego (uniwersytet).
 5. Tragizm ludzkiej egzystencji: Wiliam Szekspir, Hamlet.
 6. Faustyczność kultury europejskiej według Oswalda Spenglera i Wolfganga Goethego. Koncepcja powstania i rozwoju kultury z perspektywy filozofii życia. Idea wielości cywilizacji.
 7. Porównanie filozoficznych światopoglądów zasadniczych cywilizacji: Wschód (buddyzm i taoizm), grecko-rzymskiej oraz zachodnioeuropejskiej, w tym rozróżnianie form chrześcijaństwa.
 8. Sǿrena Kierkegaarda trzy stadia (Bojaźń i drżenie) rozwoju człowieka: estetyczne (Don Juan), etyczne (Agamemnon) i religijne (Abraham). Egzystencjalizm przeciwko esencjalizmowi.
 9. Od absurdu do buntu: Dżuma, Alberta Camusa, a Człowiek zbuntowany. Współczesne pytanie o sens ludzkiej egzystencji.
 10. Człowiek wobec (przeciwko) śmierci według Idioty Fiodora Dostojewskiego; między filozofią absurdu a filozofią spotkania (Emmanuel Lévinas).
 11. Absurd człowieka czekającego: Franza Kafki Przed prawem a Samuela Becketta Czekając na Godota. Tragizm a absurd ludzkiej egzystencji.
 12. Rodzaje świadomości, a zwłaszcza świadomość wyobrażająca jako praktyka wolności według Jean-Paul Sartre’a. Indeterministyczna koncepcja wolności człowieka a życie wśród innych.
 13. Egzystencjalizm nieateistyczny – między filozofią i terapią. Pytanie o sens życia według Paula Tillicha, Męstwo bycia.

Cel ogólny

Uprawiać będziemy myślenie filozoficzno-egzystencjalistyczne za pomocą literatury, aby uchwycić zasadnicze przemiany europejskiej kultury, od narodzin demokracji po społeczeństwo otwarte, oraz najistotniejsze wymiary ludzkiej egzystencji jak: miłość, lęk, trwoga, bunt, wyobraźnia, wolność, praca, ubóstwo, śmierć, tragizm, śmiech, absurd, męstwo bycia, „twarz”, prawo, pomsta i dialog.

Cele szczegółowe

 • zapoznanie się z alfabetem i rozwojem kultury europejskiej: prawo, demokracja, społeczeństwo otwarte; osoba, miłość, wolność, bunt,
 • nauczenie się myślenia antropologicznego, a zwłaszcza egzystencjalistycznego (strach, lęk, trwoga, męstwo bycia, bunt),
 • rozróżnianie typów świadomości: postrzegająca, przypominająca, wyobrażająca, pojmująca itp.,
 • uświadomienie sobie wielości cywilizacji i typów światopoglądów,
 • pogłębianie pojmowania sensu ludzkiej egzystencji.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze:

 • zapoznają się z największymi arcydziełami literatury światowej,
 • nauczą się umiejętności filozoficznej (egzystencjalistycznej, kulturowej, społecznej) interpretacji dzieła literackiego,
 • nauczą się porównywać kulturę różnych epok oraz różnych cywilizacji,
 • pogłębią swoje myślenie na temat sensu ludzkiej egzystencji, odróżnią tragizm ludzkiej egzystencji od absurdu.

Metody pracy

Wstępem będzie pewna porcja informacji, a następnie dyskusja sterowana przez prowadzącego kurs.

Na zajęciach analizować będziemy PRZECZYTANE wskazane fragmenty [zamieszczone na stronie KURSU] arcydzieł literatury światowej w intencji całościowego ujęcia istoty kultury danej epoki oraz uchwycenia zawartej tam koncepcji natury człowieka.

Będzie to zatem konwersatorium z elementami wykładu.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Rozmowa na wybrany przez Słuchacza temat związany z dziełem wybranym spośród zawartości programu.do góry ↑