Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaLektury współczesności – filozofia

Lektury współczesności – filozofia

Dane kursu

Numer kursu: K/2946
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: mgr Tomasz Szczepanek
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/2946/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Tomasz Szczepanek
Cena:220.00 zł
Terminy: od 20-06-2017 do 14-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-06-2017
wtorek
18:1520:4515
222-06-2017
czwartek
18:1520:4515
326-06-2017
poniedziałek
18:1520:4515
428-06-2017
środa
18:1520:4515
530-06-2017
piątek
18:1520:4515
604-07-2017
wtorek
18:1520:4515
706-07-2017
czwartek
18:1520:4515
810-07-2017
poniedziałek
18:1520:4515
912-07-2017
środa
18:1520:4515
1014-07-2017
piątek
18:1520:4515

Opis kursu

Większość kursów historii filozofii kończy się na połowie XX wieku, pozostawiając nietkniętym okres najbliższej nam współczesności. Program naszych zajęć zorientowany jest na przegląd najaktualniejszych zagadnień, stanowiących oś dzisiejszej humanistyki.

Wśród omawianych myślicieli znajdą się między innymi:

 1. Roland Barthes – śmierć autora, przyjemność tekstu i światło obrazu.
 2. Michel Foucault – archeologia wiedzy, historia seksualności i narodziny biopolityki.
 3. Richard Rorty – przygodność, ironia i solidarność w społeczeństwie liberalnym.
 4. Anthony Giddens – przemiany intymności, klimatyczna katastrofa i inne zjawiska późnej nowoczesności.
 5. Edward Said – dekonstrukcja orientu, czyli wstęp do krytyki postkolonialnej.
 6. Julia Kristeva – jak świeci czarne słońce? O abiektalności i granicach języka.
 7. Judith Butler – performatywność płci i problemy z gender.
 8. Slavoj Žižek – psychoanalityczna krytyka kultury i współczesne oblicza marksizmu.
 9. Arthur C. Danto – czyli sztuka posthistoryczna.
 10. Peter Sloterdijk – nowa filozofia życia i krytyka społeczeństwa cynicznego.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z koncepcjami najważniejszych myślicieli przełomu XX i XXI wieku.

Cele szczegółowe

 • charakterystyka najważniejszych nurtów współczesnej filozofii,
 • omówienie sposobów przenikania się dyskursów dzisiejszej humanistyki,
 • analiza wybranych tekstów kultury (dzieł literatury, sztuk wizualnych, filmów) z zastosowaniem narzędzi filozoficznych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 • potrafią wskazać i scharakteryzować najważniejsze nurty współczesnej filozofii,
 • znają podstawową terminologię współczesnej filozofii,
 • rozumieją argumentację zawartą w tekstach wybranych autorów współczesnej filozofii,
 • mają wiedzę na temat korelacji współczesnej filozofii z innymi dyscyplinami współczesnej humanistyki,
 • potrafią samodzielnie i krytycznie odnosić się do problemów współczesnego życia kulturalno-społecznego przy użyciu zdobytych narzędzi filozoficznych.

Metody pracy

Metody podające:

 • elementy wykładu i pogadanki,
 • lektura analityczna wybranych tekstów,
 • dyskusja.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie rozmowy, podczas której Słuchacz:

 • zrekonstruuje najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć,
 • podejmie próbę krytycznego omówienia bieżących problemów życia kulturalno-społecznego.


do góry ↑