Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaOd Witkacego do net artu – polska sztuka awangardowa i współczesna

Od Witkacego do net artu – polska sztuka awangardowa i współczesna

Dane kursu

Numer kursu: K/0137
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: dr Olga Kłosiewicz
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0137/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Olga Kłosiewicz
Cena:220.00 zł
Terminy: od 29-06-2017 do 27-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
129-06-2017
czwartek
18:0021:0015
206-07-2017
czwartek
18:0021:0015
311-07-2017
wtorek
18:0021:0010
413-07-2017
czwartek
18:0021:0010
518-07-2017
wtorek
18:0021:0010
620-07-2017
czwartek
18:0021:0010
725-07-2017
wtorek
18:0021:0010
827-07-2017
czwartek
18:0021:0010

Opis kursu

 1. Wielka Awangarda: Witkacy, Strzemiński, Kobro, Stażewski. Czysta forma, unizm, konstruktywizm.
 2. Neoawangarda: Kantor, Bereś, Szapocznikow, Hasior i inni. Informel, ambalaże, asamblaże, happeningi.
 3. Sztuka konceptualna i intermedialna: Dłużniewski, Waśko, Opałka, Ewa Partum, Lachowicz, Dłubak, Sosnowski, Natalia LL.
 4. Sztuka zdarzeniowa: performance i happening. Borowski, Świdziński, Andrzej Partum, Warpechowski, KwieKulik, Pomarańczowa Alternatywa.
 5. Łódź lat 80-tych: Łódź Kaliska, Kultura Zrzuty, Konstrukcja w Procesie, Strych, Luxus.
 6. Nowa ekspresja: Gruppa, Neue Bieremiennost', Koło Klipsa, TOTART.
 7. Sztuka krytyczna: eksperymenty formalne, krytyka tradycyjnej obyczajowości, konsumpcjonizmu.
 8. Malarstwo: realizm, słowo, eksperyment, ironia. Bujnowski, Maciejowski, Sasnal i inni.
 9. Sztuka w przestrzeni publicznej: site specific, rzeźba społeczna, sztuka ulicy. Przemiany przestrzeni wystawienniczej. Abakanowicz, Tarasewicz, Uklański, Twożywo, Althamer, Rajkowska, Wójcik.
 10. Fotografia inscenizowana, film, sztuka wideo. Rybczyński, Robakowski, Libera, Baumgart, Kozyra, Konik i inni.
 11. Artyści młodego pokolenia: Szlaga, Mróz, Brzeski, Bąkowski i inni.
 12. Sztuka Internetu: Bujnowski, Wyrzykowski, Konopka, Raczyńska, Dublewicz.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z twórczością czołowych przedstawicieli sztuki polskiej XX i XXI w.

Cele szczegółowe

 • analiza formalna i próba interpretacji najważniejszych dzieł sztuki polskiej XX i XXI w.,
 • przegląd kierunków polskiej sztuki awangardowej i współczesnej oraz towarzyszącym im teoriom estetycznym,
 • przedstawienie swoistych cech sztuki polskiej na tle sztuki światowej oraz jej kontekstu polityczno-społecznego.

Korzyści dla słuchacza

 • wiedza – znajomość najważniejszych kierunków sztuki polskiej XX/XXI w., ich charakterystyki oraz wiodących przedstawicieli. Znajomość podstawowych pojęć, stanowisk, wartościowań i kategorii interpretacyjnych w teorii sztuki tego okresu,
 • umiejętności – rozpoznawanie najważniejszych dzieł sztuki polskiej XX/XXI w. Określanie stylu i cech formalnych dzieła. Umiejętność samodzielnej interpretacji dzieła z użyciem odpowiednich kategorii estetycznych,
 • kompetencje społeczne – umiejętność formułowania i uzasadniania własnego stanowiska w dyskusji dotyczącej sztuki polskiej od awangardy po współczesność.

Metody pracy

Elementy wykładu problemowego i konwersatoryjnego, analiza wybranych dzieł sztuki, zapoznanie z literaturą przedmiotu, sytuacje problemowe, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami polskiej sztuki współczesnej - kontekst historyczny i kulturowy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny - trzy wybrane pytania dotyczące treści wykładu (nurty artystyczne, czołowi przedstawiciele, teorie estetyczne) z jawnej bazy pytań.do góry ↑