Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaParyż w czasie i przestrzeni – przechadzki po mieście świateł

Paryż w czasie i przestrzeni – przechadzki po mieście świateł

Dane kursu

Numer kursu: K/0144
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: dr Dariusz Krawczyk
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0144/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Dariusz Krawczyk
Cena:220.00 zł
Terminy: od 24-04-2017 do 03-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
124-04-2017
poniedziałek
17:0019:2005
208-05-2017
poniedziałek
17:0019:2005
315-05-2017
poniedziałek
17:0019:2005
422-05-2017
poniedziałek
17:0019:2005
529-05-2017
poniedziałek
17:0019:2005
605-06-2017
poniedziałek
17:0019:2005
712-06-2017
poniedziałek
17:0019:2005
819-06-2017
poniedziałek
17:0019:2005
926-06-2017
poniedziałek
17:0019:2005
1003-07-2017
poniedziałek
17:0019:2005

Opis kursu

Kurs zaprasza do zwiedzania Paryża w sposób właściwy dla flâneura, czyli niespiesznego przechodnia, dla którego miasto jest źródłem nieustannej fascynacji. Motywem przewodnim każdych zajęć będzie jedno wybrane zagadnienie lub miejsce, przede wszystkim mniej znane, wokół którego nakreślimy historię wydarzeń i ich uczestników w kontekście historyczno-kulturowym. Wizję historyczną uzupełnimy także informacjami o współczesnym mieście, o problemach i wyzwaniach, jakie przed nim stoją.

Kurs będzie miał formę wykładu z prezentacją multimedialną zawierającą mapy, reprodukcje dzieł sztuki, zdjęcia i materiały audio i wideo. Podczas zajęć zostaną przestawione między innymi następujące zagadnienia:

 1. Najważniejsze wiadomości z historii Paryża i jego topografii.
 2. Pamiątki po dawnym Paryżu.
 3. Paryż od strony Sekwany.
 4. Paryż literatów i bohaterów literackich.
 5. Paryż szykowny i Paryż biedny.
 6. Paryż świata mody.
 7. Paryż sztuki współczesnej.
 8. Zielony Paryż.
 9. Paryż wielokulturowy.
 10. Paryż i okolice.

Niektóre zagadnienia będą poszerzone, inne zostaną wplecione w szerszy kontekst historyczno-kulturowy.
Uzupełnieniem kursu będzie przedstawienie sylwetek wybranych artystów, w tym przede wszystkim współczesnych przedstawicieli piosenki francuskiej.


Kurs nie stawia Słuchaczom żadnych wymagań wstępnych, nie jest konieczna znajomość języka francuskiego ani wiedza o Paryżu. Jest adresowany dla wszystkich dla tych, którzy byli już w Paryżu i dla tych, którzy dopiero się tam wybierają.

Cel ogólny

Zwiedzanie Paryża w czasie i przestrzeni w celu zaznajomienia Słuchaczy z historią miejsc i ludzi z nim związanymi. Informacje z kursu mogą być przydatne przy planowaniu wizyty i samym zwiedzaniu miasta.

Cele szczegółowe

Kurs stawia sobie za cel zaznajomienie Słuchaczy z historią Paryża od średniowiecza do czasów współczesnych poprzez przedstawienie wybranych miejsc i sylwetek jego mieszkańców z różnych epok w dziejach miasta świateł. W ten sposób Słuchacze poznają również topografię miasta. Jako że historia Paryża jest częścią historii Francji i kultury francuskiej, słuchacze uzupełnią swoją wiedzę również o wybrane aspekty z tych zagadnień.
Uczestnictwo w kursie może być pomocne przy planowaniu wizyty w Paryżu i przy samym zwiedzaniu miasta.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze kursu uzupełnią i poszerzą swoją wiedzę i umiejętności o:

 • wybrane aspekty z historii Francji i historii kultury francuskiej, w tym o sylwetki współczesnych artystów francuskich,
 • podstawy topografii miasta Paryża i okolic,
 • wybrane zagadnienia z historii Paryża,
 • informacje biograficzne dotyczące wybranych Paryżan,
 • wiadomości o dziejach znanych miejsc w Paryżu i okolicach,
 • umiejętność formułowania syntetycznych wniosków,
 • umiejętność poruszania się w wielu kontekstach historyczno-kulturowych.

Metody pracy

Jako że kurs ma dominującą formę wykładu, będzie przede wszystkim opierał się na metodach podawczych. Omawiane zagadnienia będą zilustrowane bogatym materiałem dodatkowym, obejmującym w formie prezentacji multimedialnej dokumenty historyczne, mapy, schematy, reprodukcje dzieł sztuki, a także materiały audio i wideo. W pewnych momentach podczas zajęć prowadzący będzie także zwracał się do słuchaczy, zadawał pytania i zachęcał do dyskusji, jeżeli temat będzie na to pozwalał.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Zakładane efekty kształcenia będą weryfikowane podczas zajęć poprzez pytania zaadresowane podczas zajęć przeze prowadzącego do słuchaczy i krótkie dyskusje. Ponadto harmonogram kursu zakłada przeprowadzenie dwóch testów, zawierających każdy około 15-20 pytań w różnej formie. Testy będą wykorzystywały metodę autoewaluacji formatywnej.do góry ↑