Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaQueer – teoria i praktyka

Queer – teoria i praktyka

Dane kursu

Numer kursu: K/2948
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: mgr Tomasz Szczepanek
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/2948/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Tomasz Szczepanek
Cena:220.00 zł
Terminy: od 19-06-2017 do 13-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
119-06-2017
poniedziałek
18:1520:4515
221-06-2017
środa
18:1520:4515
323-06-2017
piątek
18:1520:4515
427-06-2017
wtorek
18:1520:4515
529-06-2017
czwartek
18:1520:4515
603-07-2017
poniedziałek
18:1520:4515
705-07-2017
środa
18:1520:4515
807-07-2017
piątek
18:1520:4515
911-07-2017
wtorek
18:1520:4515
1013-07-2017
czwartek
18:1520:4515
Numer grupy:K/2948/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Tomasz Szczepanek
Cena:220.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 21-05-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
16:0020:1530
223-04-2017
niedziela
16:0020:1530
306-05-2017
sobota
16:0020:1530
407-05-2017
niedziela
16:0020:1530
520-05-2017
sobota
16:0020:1530
621-05-2017
niedziela
16:0020:1530

Opis kursu

Studia queerowe są jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej humanistyki. Ich celem jest badanie odmienności i różnic jako zjawiska kulturowego. Narzędzia wypracowane przez przedstawicieli tej dyscypliny z powodzeniem łączone są z innymi metodologiami. Analiza skomplikowanej sytuacji zjawisk queerowych staje się przyczynkiem do budowania nowego porozumienia społecznego, ekonomicznego, kulturalnego.

Wśród omawianych dzieł znajdą się zarówno prace teoretyczne, jak przykłady filmów, powieści i innych tekstów kultury. Spotkania zorientowane będą wokół następujących bloków tematycznych:

 1. Klasycy teoretycy: Foucault, Butler, Sedgwick i inni. Jak opowiadać o inności?
 2. The category is... butch queen - kultura balroomowa przełomu lat 80-tych i 90-tych.
 3. Lipsync for your life! - drag jako rzemiosło... kiedyś i dziś.
 4. Queer a kapitalizm, czyli sztuka porażki według Judith Halberstam.
 5. Dziwne kino - krótkie spotkanie z Innym na dużym ekranie.
 6. Polskie odcienie queeru: od Potockiego do Warlikowskiego.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z głównymi zagadnieniami teorii queerowej i przykładami kultury queer.

Cele szczegółowe

 • charakterystyka kluczowych pojęć związanych ze studiami queerowymi,
 • prezentacja możliwych sposóbów wykorzystania myśli queerowej w ramach innych metodologii badawczych,
 • analiza wybranych tekstów kultury (dzieł literatury, sztuk wizualnych, filmów) z zastosowaniem narzędzi zdobytych w trakcie zajęć.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 • potrafią wskazać i scharakteryzować problematykę związaną z queer theory,
 • znają podstawową terminologię studiów queerowych,
 • rozumieją argumentację zawartą w tekstach wybranych autorów,
 • mają wiedzę na temat przydatności metodologii studiów queerowych w innych dziedzinach humanistyki,
 • potrafią samodzielnie i krytycznie odnosić się do problemów współczesnego życia kulturalno-społecznego przy użyciu zdobytych narzędzi.

Metody pracy

Metody podające:

 • elementy wykładu i pogadanki,
 • lektura analityczna wybranych tekstów,
 • dyskusja.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin w formie rozmowy, podczas której Słuchacz:

 • zrekonstruuje najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć,
 • podejmie próbę krytycznego omówienia wybranych tekstów kultury.


do góry ↑