Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaRysuj z Architektem - podstawy rysunku odręcznego

Rysuj z Architektem - podstawy rysunku odręcznego

Dane kursu

Numer kursu: K/3012
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Autor kursu: dr inż. arch. Monika Pękalska
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:K/3012/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr inż. arch. Monika Pękalska
Cena:586.00 zł
Terminy: od 01-07-2017 do 29-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
101-07-2017
sobota
10:0014:0015
205-07-2017
środa
17:0021:0015
308-07-2017
sobota
10:0014:0015
412-07-2017
środa
17:0021:0015
519-07-2017
środa
17:0021:0015
622-07-2017
sobota
10:0014:0015
726-07-2017
środa
17:0021:0015
829-07-2017
sobota
10:0014:0015
Numer grupy:K/3012/2
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr inż. arch. Monika Pękalska
Cena:586.00 zł
Terminy: od 01-07-2017 do 25-07-2017
Lokalizacja:Miejsce odbywania się zajęć: Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa.
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
101-07-2017
sobota
15:0019:0015
204-07-2017
wtorek
17:0021:0015
308-07-2017
sobota
15:0019:0015
411-07-2017
wtorek
17:0021:0015
515-07-2017
sobota
15:0019:0015
618-07-2017
wtorek
17:0021:0015
722-07-2017
sobota
15:0019:0015
825-07-2017
wtorek
17:0021:0015

Opis kursu

Kurs jest prowadzony w sposób umożliwiający uczestnictwo w nim osobom o różnym poziomie zaawansowania, zarówno początkującym jak i chcącym rozwijać wcześniej nabyte umiejętności rysunkowe.

Każde spotkanie składa się z wprowadzenia w formie krótkiego wykładu, oraz części praktycznej, w której Słuchacze kursu wykorzystują w praktyce nowo nabytą wiedzę, wykonując pod okiem prowadzącej zajęcia konkretne ćwiczenia rysunkowe. Zadania mają zróżnicowany charakter i tematykę. Są to zarówno rysunki z natury jak i wyobraźni. Przewidywana jest realizacja tematów na przykład z zakresu martwej natury, wnętrz architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazu miejskiego czy zieleni.

Słuchacze jednak najpierw poznają podstawowe zasady tworzenia rysunku perspektywicznego i kompozycji. Uczą się wykonywania syntetycznych szybkich szkiców i konstruowania  podstawowych brył geometrycznych, które później wykorzystują do tworzenia bardziej skomplikowanych form przestrzennych. Ćwiczą umiejętność oceny proporcji poszukując rysunkowej definicji danego kształtu przez wnikliwą analizę struktury przedstawianego obiektu.

Wszystkie prace są szczegółowo omawiane, istnieje również możliwość konsultacji prac wykonanych poza zajęciami. Dla chętnych są zadawane prace do wykonania w domu. W zależności od tematu zajęcia odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym lub w plenerze.

Na ostatnich zajęciach przewiduje się uroczyste zakończenie kursu z wystawą rysunków, konkursem na najlepsze prace oraz rozdaniem dyplomów ukończenia kursu. Na wystawę, Słuchacze mogą zaprosić osoby nieuczestniczące w zajęciach a chcące zapoznać się z efektami ich pracy.

Cel ogólny

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z elementarnymi zasadami rysunku odręcznego i wykształcenie w nich podstawowych umiejętności rysunkowych, pozwalających im na efektywne rozwijanie warsztatu rysunkowego we własnym zakresie.

Cele szczegółowe

 1. Nabycie wiedzy na temat perspektywy i kompozycji  rysunku, oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce.
 2. Rozwijanie umiejętności szybkiego syntetycznego szkicowania.
 3. Rozwijanie umiejętności oceny proporcji, oraz wnikliwej obserwacji.
 4. Rozbudzenie wyobraźni przestrzennej.
 5. Nabycie doświadczenia w zakresie sporządzania prac o różnych charakterze ( z natury, z wyobraźni, rysowanych w pomieszczeniu zamkniętym czy w plenerze).
 6. Nabycie doświadczenia w zakresie sporządzania prac o różnej tematyce (np. studium martwej natury, wnętrz architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazu miejskiego czy zieleni).

Korzyści dla słuchacza

Po zakończeniu kursu Słuchacz:

 1. Posiada wiedzę na temat perspektywy i potrafi ją wykorzystać, w zależności od specyfiki przedstawianego tematu
 2. Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad kompozycji i potrafi ją stosować.
 3. Posiada doświadczenie wykonywania szybkich syntetycznych szkiców.
 4. Posiada doświadczenie w wykonywaniu prac o różnej specyfice - rysunki z natury,  wyobraźni.
 5. Posiada doświadczenie w wykonywaniu prac o różnej tematyce (np. studium martwej natury, wnętrz architektonicznych, urbanistycznych, krajobrazu miejskiego czy zieleni).
 6. Posiada doświadczenie w wykonywaniu prac zarówno w pomieszczeniu zamkniętym jak i w plenerze.

Metody pracy

Wstępne omówienie tematów zajęć, poprzedzające rozpoczęcie wykonywanych ćwiczeń rysunkowych dostosowanych do poziomu zaawansowania grupy. Praca w pomieszczeniu zamkniętym lub w plenerze. Korekty indywidualne. Dyskusja. Dla chętnych zadania do wykonania poza zajęciami.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Przegląd prac wykonanych podczas trwania kursu.do góry ↑