Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaSpacery po sztuce

Spacery po sztuce

Dane kursu

Numer kursu: K/2829
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Uniwersytet Otwarty
Autor kursu: dr Iwo Zmyślony
Rodzaj zajęć: konwersatorium

Grupy

Numer grupy:K/2829/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Iwo Zmyślony
Cena:220.00 zł
Terminy: od 06-05-2017 do 01-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
106-05-2017
sobota
13:0018:0030
213-05-2017
sobota
13:0018:0030
303-06-2017
sobota
13:0018:0030
410-06-2017
sobota
13:0018:0030
501-07-2017
sobota
13:0018:0030

Opis kursu

Celem zajęć jest "wyruszyć w teren" i spotkać się ze sztuką w jej naturalnym otoczeniu – zwiedzić najciekawsze wystawy w czołowych warszawskich instytucjach sztuki. W ten sposób będziemy mogli nie tylko przyswoić sobie teoretyczne (narracyjne) konteksty dla współczesnych tendecji w sztuce, ale i spróbujemy przećwiczyć je w praktyce – w kontakcie z konkretnymi dziełami sztuki. Zajęcia odbywać się będą w sobotnie popołudnie. W ramach każdego z nich odwiedzimy dwie wybrane instytucje, omawiając aktualne wystawy i spotykając się z ich twórcami (artystami lub kuratorami).

Z uwagi na zmienność programu instytucji wybór konkretnych wydarzeń będzie negocjowany z grupą przed każdym kolejnym spotkaniem. Pod uwagę bierzemy wszystkie najważniejsze warszawskie galerie – zarówno publiczne (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Rzeźby Królikarnia, Galeria Foksal, Salon Akademii czy Muzeum Narodowe), jak i prywatne (m.in. Raster, Fundacja Galerii Foksal, Le Guern, Lokal_30, Stereo, Leto, Starter, Piktogram, Fundacja Archeologii Fotografii, Monopol). Jeżeli Słuchacze wyrażą takie życzenie, możemy również zaplanować wizytę w pracowni artysty lub wspólny wyjazd do Łodzi (gdzie są m.in. dwie siedziby Muzeum Sztuki w Łodzi, Galeria Altas Sztuki czy Galeria Wschodnia).

UWAGA: koszty ewentualnych biletów Słuchacze pokrywają sami.

Cel ogólny

Wizyty w najciekawszych warszawskich instytucjach sztuki (m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęta, CSW Zamek Ujazdowski, Królikarnia). Zapoznanie się z aktualnymi tendencjami w sztuce współczesnej i w wystawiennictwie. Analiza poszczególnych dzieł sztuki i koncepcji kuratorskich oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności interpretacyjnych.

Cele szczegółowe

  1. "Oswojenie" Słuchaczy ze sztuką współczesną.
  2. Wypracowanie podstawowych narzędzi interpretacyjnych.
  3. Zapoznanie z programem stołecznych instytucji sztuki (prywatnych i publicznych).
  4. Rekonstrukcja różnic i podobieństw w sposobach funkcjonowania współczesnych instytucji sztuki.
  5. Spotkania i rozmowy z kuratorami, galerzystami oraz artystami.
  6. Analiza aktualnych strategii artystycznych i kuratorskich.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz zna strukturę działania warszawskiej sceny galeryjnej i potrafi scharakteryzować profile działalności najważniejszych placówek. Rozumie podobieństwa i różnice w sposobie funkcjonowania prywatnych i publicznych instytucji sztuki. Wie czego może oczekiwać ze strony instytucji i jak poszukiwać niezbędnych informacji. Rozpoznaje aktualne tendencje w polskim wystawiennictwie oraz kuratorstwie. Potrafi samodzielnie analizować, interpretować i ewaluować dzieła sztuki współczesnej.

Metody pracy

Dyskusja, analiza obiektów (dzieł sztuki), rozmowy z ekspertami (kuratorami lub galerzystami).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egazmin ustny (rozmowa ze Słuchaczem) – analiza serii ok. 30 slajdów prezentujących omawiane podczas zajęć wystawy i dzieła sztuki.do góry ↑