Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaSzok i wzniosłość, czyli jak rozumieć sztukę współczesną?

Szok i wzniosłość, czyli jak rozumieć sztukę współczesną?

Dane kursu

Numer kursu: K/0056
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor kursu: dr Olga Kłosiewicz
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0056/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Olga Kłosiewicz
Cena:220.00 zł
Terminy: od 25-04-2017 do 18-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
125-04-2017
wtorek
18:3020:3005
209-05-2017
wtorek
18:3020:3005
316-05-2017
wtorek
18:3020:3005
423-05-2017
wtorek
18:3020:3005
530-05-2017
wtorek
18:3020:3005
606-06-2017
wtorek
18:3020:3005
713-06-2017
wtorek
18:3020:3010
820-06-2017
wtorek
18:3020:3010
927-06-2017
wtorek
18:3020:3010
1004-07-2017
wtorek
18:3020:3010
1111-07-2017
wtorek
18:3020:3010
1218-07-2017
wtorek
18:3020:3010

Opis kursu

 1. Dlaczego wyczerpują się klasyczne kategorie estetyczne, jak piękno, harmonia, mimesis? Czy Platon zaakceptowałby sztukę konceptualną? Czy sztuka może być szkodliwa społecznie? Cenzura sztuki jest konieczna czy niedopuszczalna? (od Platona do Kosutha i Malewicza).
 2. Awangarda i ariergarda, czyli jak artyści zainspirowali filozofów do porzucenia racjonalności. Od manifestu Bretona do filozofii postmodernistycznej.
 3. Rzeczywistość wdziera się do galerii: ready mades, alegoria i montaż. Duchamp, Warhol w interpretacji Benjamina, Danto i innych.
 4. Fotografia i film. Dzieło sztuki czy techniki? Utrata aury w sztuce.
 5. Gdy świat jest galerią – problem przestrzeni w sztuce i przestrzeni wystawienniczej. Sztuka ziemi, street art, ambalaże.
 6. Sztuka w akcji: performance, happening, action painting. Odbiorca jako współtwórca. Sztuka zaangażowana w politykę, kulturę, ekologię (Abramović, Beuys i inni).
 7. Jak wyrazić niewyrażalne? Czy dzieło sztuki może odsłaniać lub zasłaniać transcendencję? Kategoria wzniosłości od Kanta do Lyotarda oraz koncepcje idola i ikony, anamorfozy i daru w koncepcji  J.- L. Mariona.
 8. Szok – czy prowokacja może być poznawcza? Największe skandale w historii sztuki – dlaczego buntownicy stają się klasykami? Holbein, Caravaggio, Kozyra i inni. Sztuka jako materia sztuki – cytaty, nawiązania, komentarze w dziele sztuki.
 9. Ciało w sztuce, zmysłowość w odbiorze: dotyk, zapach, ból, rozkład, śmierć (Artaud, Libera). Cielesność jako źródło wiedzy: od transgresji do somaestetyki (Bataille, Foucault, Shusterman).
 10. Między skrajnościami estetyki i anestetyki. Brzydota, zobojętnienie, estetyzacja życia codziennego. Sztuka popularna i wysoka, kicz i camp, problem homogenizacji kultury (Welsch, Sontag, Macdonald, Morin).
 11. Muzeum – świątynia czy grób sztuki? Sztuka jako ludus i jako dziedzictwo kulturowe.
 12. Patrzeć uzbrojonym okiem. Czy estetycy zajmą miejsce artystów? Problem końca sztuki od Hegla do Danto.

Cel ogólny

Interpretacja sztuki współczesnej na podstawie najnowszych teorii estetycznych.

Cele szczegółowe

 • umiejętność stosowania podstawowych kategorii opisujących sztukę współczesną: szoku, wzniosłości, ironii, alegorii i innych,
 • znajomość głównych nurtów i kierunków rozwoju sztuki współczesnej,
 • umieszczanie dzieł sztuki w szerszym kontekście kulturowym i historycznym,
 • przedstawienie i analiza kluczowych teorii z zakresu estetyki i filozofii sztuki.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz opanuje w stopniu bardzo dobrym historię sztuki współczesnej XX i początków XXI wieku. Pozna sylwetki i dzieła czołowych przedstawicieli wiodących prądów artystycznych. Zapozna się z najważniejszymi pojęciami i definicjami z zakresu filozofii i krytyki sztuki oraz estetyki. Potrafi samodzielnie interpretować współczesne dzieła sztuki i dokonywać analizy porównawczej między różnymi teoriami estetycznymi.

Metody pracy

Elementy wykładu problemowego i konwersatoryjnego, analiza wybranych dzieł sztuki, zapoznanie z literaturą przedmiotu, sytuacje problemowe, dyskusja nad wybranymi zagadnieniami sztuki współczesnej.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny - trzy wybrane pytania dotyczące treści wykładu (nurty artystyczne, czołowi przedstawiciele, teorie estetyczne) z jawnej bazy pytań.do góry ↑