Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaSztuka zależna od mózgu, czyli jak mózg spostrzega i tworzy sztukę

Sztuka zależna od mózgu, czyli jak mózg spostrzega i tworzy sztukę

Dane kursu

Numer kursu: K/0074
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 42
Jednostki
odpowiedzialne:
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (IHSD)
Autor kursu: mgr Daniel Jerzy Żyżniewski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0074/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Daniel Jerzy Żyżniewski
Cena:308.00 zł
Terminy: od 19-04-2017 do 26-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
119-04-2017
środa
18:3021:0015
226-04-2017
środa
18:3021:0015
310-05-2017
środa
18:3021:0015
417-05-2017
środa
18:3021:0015
524-05-2017
środa
18:3021:0015
631-05-2017
środa
18:3021:0015
707-06-2017
środa
18:3021:0015
814-06-2017
środa
18:3021:0015
921-06-2017
środa
18:3021:0015
1028-06-2017
środa
18:3021:0015
1105-07-2017
środa
18:3021:0015
1212-07-2017
środa
18:3021:0015
1319-07-2017
środa
18:3021:0015
1426-07-2017
środa
18:3021:0015

Opis kursu

Słuchacze doświadczają np. ograniczeń mózgowego podłoża spostrzegania wzrokowego w kontakcie z dziełem sztuki. Poznają wybrane elementy dzieła sztuki, które nieświadomie oddziałują na odbiorcę wpływając na jego reakcję oraz na interpretację. Przedstawione zostają badania na temat mózgowych mechanizmów odbioru, interpretacji oraz tworzenia dzieła sztuki. Słuchacze poznają więc mózgowe i psychologiczne mechanizmy procesu twórczego.

Omówione zostają terminy:

 • neuroestetyka jako obszar badań nad związkiem między reakcjami zdrowego mózgu a doznaniem estetycznym i zachowaniem w kontakcie z dziełem sztuki,
 • neuropsychologia kliniczna jako obszar badań nad związkami między uszkodzonym mózgiem a zachowaniem,
 • neuropsychologia sztuki jako obszar nowatorsko ujmujący związek między zmianami formalnymi w dziele sztuki a uszkodzeniem mózgu, którego doświadczyli, np. w wyniku udaru, profesjonalni artyści.

Zajęcia omawiają i systematyzują następujące wątki:

 1. Co widzi oko a co spostrzega mózg (czy mózg jest jak komputer, a oko jak aparat fotograficzny)?
 2. Jak reaguje mózg na malarskie dzieło sztuki?
 3. Czym jest dla mózgu kolor, jak wpływa na odbiór dzieła sztuki, czy można przestać widzieć kolory?
 4. Czym jest i co bada neuroestetyka?
 5. Jakie jest mózgowe podłoże procesu twórczego?
 6. Jakie są psychologiczne aspekty procesu twórczego?
 7. Czym jest i co bada neuropsychologia kliniczna?
 8. Czy i jak uszkodzenie mózgu wpływa na powstawanie i odbiór dzieła sztuki?
 9. Jak nauki o sztuce mogą korzystać z psychologii, nauk kognitywnych i z neuropsychologii klinicznej?

Cel ogólny

Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat związku mechanizmów mózgowych z procesem tworzenia i odbioru malarskiego dzieła sztuki.

Cele szczegółowe

 • przekazanie podstawowej wiedzy o mózgowym procesie spostrzegania wzrokowego, w tym percepcji koloru,
 • przedstawienie badań potwierdzających związek między mózgową reakcją na malarskie dzieło sztuki a zachowaniem,
 • poznanie pojęcia neuroestetyka w kontekście odbioru malarskiego dzieła sztuki,
 • omówienie mózgowego podłoża twórczości (co sprawia, że człowiek tworzy i co dzieje się w mózgu, gdy tworzy oraz jakie są psychologiczne aspekty twórczości),
 • poznanie pojęcia neuropsychologia kliniczna i zasygnalizowanie związku między uszkodzeniem mózgu a zmianami formalnymi w malarskim dziele sztuki u artystów profesjonalnych, np. po przebytym udarze mózgu.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz poznaje:

 • mózgowy mechanizm spostrzegania wzrokowego, w tym percepcji koloru (elementy psychofizjologii oraz psychologii poznawczej),
 • składniki formalne malarskiego dzieła sztuki powiązane z określoną reakcją mózgową i zachowaniem (elementy neuroestetyki),
 • mózgowe i psychologiczne aspekty powstawania malarskiego dzieła sztuki (elementy psychologii twórczości),
 • związki między zmianami w warstwie formalnej malarskiego dzieła sztuki a uszkodzeniem mózgu, np. w wyniku udaru (elementy neuropsychologii klinicznej),
 • interdyscyplinarną wartość spojrzenia na malarskie dzieło sztuki.

Metody pracy

Wykład interaktywny - Słuchacze są zapraszani do interakcji z prowadzącym i zachęcani do doświadczania przekazywanej wiedzy w proponowanych, wplecionych w narrację eksperymentach, które bazują na naturalnych mózgowych predyspozycjach do reagowania, np. selekcji uwagi, ulegania złudzeniom lub nadinterpretacji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Test jednokrotnego wyboru.do góry ↑