Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaTao rozwoju duchowego

Tao rozwoju duchowego

Dane kursu

Numer kursu: K/0173
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 40
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Autor kursu: dr Orhan Wasilewski
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0173/3
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Orhan Wasilewski
Cena:293.00 zł
Terminy: od 22-04-2017 do 24-06-2017
Lokalizacja:Kampus Ochota
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
122-04-2017
sobota
11:0014:1515
229-04-2017
sobota
11:0014:1515
306-05-2017
sobota
11:0014:1515
413-05-2017
sobota
11:0014:1515
520-05-2017
sobota
11:0014:1515
627-05-2017
sobota
11:0014:1515
703-06-2017
sobota
11:0014:1515
810-06-2017
sobota
11:0014:1515
917-06-2017
sobota
11:0014:1515
1024-06-2017
sobota
11:0014:1515

Opis kursu

 1. Tao a coaching; podobieństwa i różnice.
 2. Mury i mosty, czyli pierwsze spotkania Wschodu i Zachodu.
 3. Dyfuzja kulturowa.
 4. Wschodnie a zachodnie koncepcje kosmosu i czasu. Tu i teraz.
 5. Wszechświat a Człowiek; Makrokosmos jako perpetuum-mobile.
 6. Chi, ki, prana - niewyczerpane źródło kosmicznej energii.
 7. Natura i kultura bez antagonizacji.
 8. Filozofia deskryptywna a filozofia zaangażowana.
 9. R.W. Emerso i filozofią indywidualizmu: „Nie krocz starą ścieżką, idź tam gdzie nie ma ścieżki i pozostaw swój ślad”.
 10. Test na (non)konformizm.
 11. Wyjście poza krąg własnego bezpieczeństwa.
 12.  Yin-yang: komplementarność przeciwieństw.
 13. Lao Tse.
 14. Tao Te Ching; potęga małych kroczków.
 15. Kiedy mniej znaczy więcej?
 16. Droga środka.
 17. I-ching – czyli zmiana jako constans.
 18. Żywioł wody.
 19. Wu-wei; sztuka podążania z prądem.
 20. Miękkie sztuki walki: walka bez walki.
 21. Kung-fu, czyli wszystko jest Sztuką.
 22. Chi-kung, podstawy: ćwiczenia ciała i ducha.
 23. Mistrz i Uczeń.
 24. Czemu „gdy spotkasz Buddę zabij go”?
 25. Przypowieść jako droga ku oświeceniu.
 26. Głupi mędrzec, mądry głupek
 27. Czy „ja” istnieje i gdzie są jego granice?
 28. Nauki Freuda i Junga a tradycja Wschodu.
 29. Czy śmierć to koniec?
 30. Homo misticus; karma, sansara, mandala.
 31. Zachodnie a wschodnie pojmowanie „medytacji” i „oświecenia”.
 32. Kultura awerbalna, czyli moc ciszy.
 33. Przebudzenie tłumionego głosu intuicji.
 34. Medytacja jako podróż w głąb siebie.
 35. Medycyna psychosomatyczna.
 36. Zarządzanie zdrowiem.
 37. Psychologia organizacji przestrzeni, feng-shui i stapatyaveda.
 38. Kolory jako frekwencje życiowej energii.
 39. Śmiechoterapia.
 40. „Piramida szczęścia”, czyli co łączy wszystkich ludzi?
 41. Homo Universalis – człowiek ponadkulturowy.
 42. Gdzie kryje się Budda?

Cel ogólny

Wykształcenie elastyczności myślenia interkulturowego. Rozwinięcie zainteresowania tradycyjną filozofią Wschodu oraz koncepcjami wybranych filozofów kultury Zachodu, w szczególności anglojęzycznej.

Cele szczegółowe

 • analiza miejsca człowieka w społeczeństwie i przyrodzie,
 • ukazanie ścieżek autorealizacji (indywidualnego i grupowego spełnienia), formowanie wizerunku własnego przez analizowane teksty,
 • poznanie metod i spontanicznych „technik” samodoskonalenia,
 • odkrywanie paradoksów w ukrytych stereotypach,
 • rozpoznanie psychicznych „pięt achillesowych”,
 • dostrzeżenie ścieżek rozwoju duchowego: komparatywne podejścia, etos, koncepcje, metody, techniki.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 • mają wiedzię jak zwiększyć elastyczność paradygmatów,
 • wiedzą, że kultura Zachodu nie jest jedynym „apogeum ludzkiej myśli”,
 • porównują odmienne kultury i odbierają je jako przenikanie, a nie „zderzenie” Wschodu i Zachodu,
 • rozpoznają punkty styczne Wschodnich i Zachodnich filozofii i mają zdolność zasymilowanie ich we własny życiu,
 • mają wiedzę o naukach wybranych wschodnich i zachodnich filozofów i psychologów – potrafią przyporządkowywać nazwiska do głoszonych tez,
 • umieją wybrać i zaaplikować proste fizyczne metody i techniki relaksacyjne,
 • potrafią przeanalizować rolę autorytetów we własnym życiu („ważni inni”) co i jak wykorzystać?
 • znają urywki ilustracyjnych teksów,
 • mają wiedzę na temat takich domen jak: umiejętność aplikacji danych nauk we własnym życiu, rozpoznanie sprzężenia zwrotnego miedzy duchem i ciałem, znajomość i wybór, aplikacja prostych mentalnych metod i technik relaksacyjnych, transcendentowanie i transgresja, uspołecznianie (wychodzenie poza własne „ja”), uruchamianie uśpionych obszarów mózgowych, ukrytych talentów i ambicji.

Zostaną przedstawione określone ścieżki i modele samodoskonalenia, Słuchacze rozumieją możliwość zreformowania wizerunku własnego. Idee te należy traktować jako propozycje. Słuchacze mogą, zgodnie z własną osobowością, indywidualnie modyfikować i rozwijać. Co najważniejsze, są w stanie je przyswoić nie tylko w formie teorii, lecz również zaadoptować i  zastosować w codziennym życiu. Co jest niemniej ważne, Słuchacze znają szereg terminów i pojęć jako ekstraktów językowych szerszych obszarów wiedzy.

Metody pracy

 • wykład ilustrowany materiałami audiowizualnymi,
 • praca nad  wybranymi  drukowanymi tekstami,
 • sporadyczna grupowa dyskusja,
 • wykonywanie zadań praktycznych, w tym prostych ćwiczeń ruchowo-oddechowych chi-kung.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin polegający na opisie i objaśnieniu wybranych koncepcji, procesów, pojęć, terminów oraz biogramów przedstawionych na kursie. Ponadto, na umiejętności poparcia i zilustrowanie tego rodzaju wiedzy osobistymi spostrzeżeniami i komentarzami.do góry ↑