Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaWarszawa i jej place. Spacery architektoniczno-urbanistyczne

Warszawa i jej place. Spacery architektoniczno-urbanistyczne

Dane kursu

Numer kursu: K/2904
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Muzeum UW
Autor kursu: mgr Adam Tyszkiewicz
Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Grupy

Numer grupy:K/2904/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Adam Tyszkiewicz
Cena:220.00 zł
Terminy: od 21-06-2017 do 09-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
121-06-2017
środa
17:0019:00brak
201-07-2017
sobota
09:0014:2020
302-07-2017
niedziela
09:0014:2020
408-07-2017
sobota
09:0014:20brak
509-07-2017
niedziela
09:0014:10brak

Opis kursu

Na zajęciach przedstawione zostaną dzieje najważniejszych placów lewobrzeżnej Warszawy. Jednocześnie zostaną omówione najważniejsze budynki sąsiadujące z placami Warszawy. Prowadzący zajęcia będzie zwracał uwagę na procesy urbanistyczne, które zachodziły na przestrzeni wieków w stolicy Polski (rynki dawnych jurydyk, place Osi Stanisławowskiej, place W-wy okresu międzywojennego). Duży nacisk będzie położony na ukazanie roli małej architektury w kształtowaniu przestrzeni publicznej (fontanny, pomniki, tablice pamiątkowe). Wykładowca planuje przeprowadzić zajęcia w formie spacerów tak by Słuchacze mieli możliwość podyskutować o architekturze i urbanistyce w wytypowanych wcześniej lokalizacjach.

Program zajęć:

1. Charakterystyka słynnych placów europejskich: pl. św. Piotra w Watykanie, Piazza Navona w Rzymie, pl. św. Marka w Wenecji, pl. Zgody w Paryżu, Trafalgar Square w Londynie, Gendarmenmarkt w Berlinie, Wielki Plac w Brukseli itd.

2. Spacer trasą: pl. Zamkowy, pl. Kanonii, Rynek Starego Miasta, Rynek Nowego Miasta, pl. Krasińskich (część I); pl. Teatralny, pl. Bankowy, pl. J. Piłsudskiego, pl. S. Małachowskiego (część II).

3. Spacer trasą: pl. Trzech Krzyży, pl. Zbawiciela, pl. Unii Lubelskiej, pl. na Rozdrożu.

4. Spacer trasą: pl. G. Narutowicza, pl. A. Zawiszy, pl. S. Starynkiewicza, pl. Politechniki, pl. Konstytucji.

5. Spacer trasą: pl. Powstańców Warszawy, pl. J. Dąbrowskiego, pl. Grzybowski (część I); pl. Grunwaldzki, pl. W. Wilsona, pl. Inwalidów (część II).

Cel ogólny

Popularyzacja wiedzy o architekturze, urbanistyce i sztuce Warszawy.

Cele szczegółowe

 • przedstawienie dziejów najważniejszych placów lewobrzeżnej Warszawy,
 • scharaktryzowanie najciekawszych budowli stanowiących o obliczach placów,
 • zaprezentowanie procesów urbanistycznych w centrum miasta,
 • zaznajomienie Słuchaczy z rolą małej architektury w przestrzeni publicznej miasta,
 • wyeksponowanie dominant architekonicznych w przestrzeni miejskiej,
 • ukazanie zapożyczeń urbanistycznych i architektonicznych z Rzymu, Paryża, Berlina, Wenecji i innych miast europejskich,
 • szczegółowe zapoznanie Słuchaczy z publikacjami, dotyczącymi architektury i urbanistyki Warszawy.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze po ukończeniu kursu:

 • potrafią scharakteryzować najważniejsze place Warszawy na tle dziejów miasta,
 • znają niezrealizowane plany i koncepcje urbanistyczne placów Warszawy,
 • umieją wskazać i opisać najciekawsze budynki w sąsiedztwie placów,
 • dostrzegają zależność rozwiązań komunikacyjnych od formy przestrzeni miejskiej,
 • potrafią dostrzegać elementy i znaczenie małej architektury w przestrzeni publicznej,
 • są zdolni dostrzegać w urbanistyce Warszawy nawiązania do słynnych europejskich rozwiązań miejskich.

Metody pracy

 • wykład,
 • dyskusja,
 • zadawanie pytań, zachęcających do wysuwania wniosków oraz zaprezentowania własnych spostrzeżeń,
 • praca w grupach na źródłach historycznych,
 • zadawanie lektur, które umożliwią czynny udział na kolejnych zajęciach,
 • zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na terenie Warszawy: wystawy, wykłady oraz naukowe konferencje.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

 Prezentacja przed wykładowcą wybranego placu Warszawy (budowle, rozwiązania komunikacyjne, tło urbanistyczne, mała architektura).do góry ↑