Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaWprowadzenie do literatury i historii biblijnej – Pięcioksiąg (Tora)

Wprowadzenie do literatury i historii biblijnej – Pięcioksiąg (Tora)

Dane kursu

Numer kursu: K/0852
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Orientalistyczny
Autor kursu: dr hab. Marek Baraniak
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:K/0852/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr hab. Marek Baraniak
Cena:220.00 zł
Terminy: od 20-04-2017 do 13-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-04-2017
czwartek
18:0020:0005
227-04-2017
czwartek
18:0020:0005
304-05-2017
czwartek
18:0020:0005
411-05-2017
czwartek
18:0020:0005
518-05-2017
czwartek
18:0020:0005
625-05-2017
czwartek
18:0020:0005
701-06-2017
czwartek
18:0020:0005
808-06-2017
czwartek
18:0020:0005
922-06-2017
czwartek
18:0020:0005
1029-06-2017
czwartek
18:0020:0005
1106-07-2017
czwartek
18:0020:0005
1213-07-2017
czwartek
18:0019:25brak

Opis kursu

  1. Wprowadzenie - miejsce Biblii we współczesnej kulturze. Religie oraz ruchy religijne odwołujące się do historii i tradycji biblijnych (Judaizm, Chrześcijaństwo, Samarytanie, Islam, współczesne sekty).
  2. Powstawanie tekstu ksiąg i kanonów biblijnych (problem autorstwa i redakcji). Metody i narzędzia w studiach biblijnych.
  3. Biblia hebrajska a Biblie chrześcijańskie (katolicka, prawosławna, protestancka). Historia i problematyczność tłumaczeń starożytnych oraz współczesnych (Septuaginta, Peszitta, Wulgata, Targumy, historia tłumaczeń polskich).
  4. kulturowy i geograficzny kontekst Biblii (specyfika Starożytnego Bliskiego Wschodu, wpływ kultury greckiej i rzymskiej). Najważniejsze odkrycia archeologiczne, które wpłynęły na rozwój i kierunek studiów biblijnych.
  5. Powstanie i rozwój wczesnej tradycji żydowskiej (religia patriarchów a mozaizm). Problem redakcji i źródeł Pięcioksięgu (Tora).
  6. Opowiadania o Patriarchach na tle przemian cywilizacyjnych w Mezopotamii (XX/XIX w. p.n.e.) i Egiptu (XVIII/XVI w. p.n.e.).
  7. Narodziny i specyfika mozaizmu. Problem historyczności wydarzeń biblijnych: niewola egipska, wyjście, przymierze na Synaju itd.
  8. Główne hipotezy wyjaśniające pojawienie się Izraela w Kanaanie. Charakterystyka kultury i mitologii kananejskiej oraz jej wpływu na rozwój tradycji literackiej monarchicznego Izraela.
  9. Formy i rodzaje literackie użyte w kompozycji Pięcioksięgu. Opis prahistorii (Rdz 1-11) a mitologie Starożytnego Bliskiego Wschodu.
  10. Obraz społeczności i instytucji religijnej starożytnego Izraela na tle kodeksów prawnych Pięcioksięgu. Narodziny teologii Przymierza i jej wpływ na redakcję pozostałych ksiąg kanonu Biblii hebrajskiej. Historia interpretacji Pięcioksięgu (starożytność, średniowiecze i czasy współczesne).

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z podstawową wiedzą o literaturze i historii biblijnej.

Cele szczegółowe

Ukazanie specyfiki środowiska wczesnej tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Przedstawienie zarysu procesu kompozycją ksiąg i kanonów Biblii (żydowskiej i chrześcijańskiej). Omówienie kontekstu historycznego i najważniejszych odkryć archeologicznych związanych ze światem biblijnym. Prezentacja podstawowych metod i narzędzi do studiów biblijnych.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacze zapoznają się z podstawową wiedzą o literaturze i historii biblijnej oraz będą przygotowani do dalszej krytycznej lektury tekstów Pięcioksięgu.

Metody pracy

Wykład

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Testdo góry ↑