Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaWspółczesna fotografia dokumentalna

Współczesna fotografia dokumentalna

Dane kursu

Numer kursu: K/2930
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 60
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Historyczny
Autor kursu: mgr Marek Berezowski
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:K/2930/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Marek Berezowski
Cena:880.00 zł
Terminy: od 20-05-2017 do 29-07-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
120-05-2017
sobota
10:3016:3030
227-05-2017
sobota
10:3017:3025
310-06-2017
sobota
10:3017:3025
424-06-2017
sobota
10:3017:3025
508-07-2017
sobota
10:3017:3025
622-07-2017
sobota
10:3017:3025
729-07-2017
sobota
10:3017:3025

Opis kursu

Kurs skierowany jest do Słuchaczy interesujących się fotografią i współczesnymi zagadnieniami społeczno-kulturalnymi,  jak również kierujących się humanizmem i empatią w postrzeganiu rzeczywistości. W czasie trwania kursu Słuchacze będą realizowali autorskie  projekty dokumentalne pod opieką Prowadzącego. 


Kurs będzie składał się trzech części:

1. Teoretyczno-historycznej, w której Słuchacze poznają historie fotografii dokumentalnej i najciekawsze współczesne realizacje, a także problematykę etyczną i teoretyczną związaną z fotografią dokumentalną. 

2. Przeglądu efektu bieżącej pracy Słuchaczy.

3. Wyjść plenerowych podczas, których realizowane będą przez Słuchaczy ćwiczenia fotograficzne.

 

Zajęcia teoretyczne będą dotyczyć następujących tematów:

1. Od wynalazku fotografii do XX-wiecznej fotografii, czyli krótka historia fotografii dokumentalnej.

2. Współczesny dokument. Podobieństwa i różnice względem fotoreportażu. Mistrzowie gatunku. 

3. Jak opowiadać fotografią o świecie? Sposoby budowania fotograficznej wypowiedzi. 

4. Czy fotografia "mówi" prawdę? Problemy teoretyczne i etyczne  związane z fotografią dokumentalną. 
 

W miarę możliwości i dostępności w czasie trwania kursu będziemy odwiedzać również wystawy związane z tematem zajęć. 

Uwaga:
1. Kurs skierowany jest do Słuchaczy posiadających doświadczenie fotograficzne, przynajmniej  podstawowe lub wyższe  techniczne umiejętności fotograficzne.
2. W czasie kursu planowane są wyjścia na długie plenery fotograficzne.

3. Słuchacze zapisujący się na kurs deklarują chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach i pracy plenerowej. 

4. Wymagany sprzęt: własny aparat cyfrowy (lustrzanka, inny szybki aparat  z funkcją manualną), dowolny program komputerowy do przeglądania i katalogowania zdjęć.

Cel ogólny

Zapoznanie Słuchaczy z historią i problematyką fotografii dokumentalnej, warsztaty plenerowe i realizacja przez Słuchaczy małego projektu dokumentalnego.

Cele szczegółowe

  • zapoznanie Słuchaczy z historią fotografii dokumentalnej,
  • przybliżenie problematyki fotografii dokumentalnej,
  • teoretyczne przygotowanie projektu dokumentalnego przez Słuchaczy,
  • realizacja projektu dokumentalnego przez Słuchaczy.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz po skończeniu kursu będzie posiadał podstawową wiedzę na temat historii fotografii dokumentalnej i jej czołowych przedstawicieli. Słuchacz będzie rozumiał konteksty powstawania i funkcjonowania fotografii dokumentalnej we współczesnym świecie. Podczas kursu będą rozwijane umiejętności wyboru tematu projektu dokumentalnego, jego realizacji i edycji końcowej materiału fotograficznego. Efektem praktycznym będzie wykonanie przez Słuchacza własnego, małego projektu fotodokumentalnego pod opieką Prowadzącego.

Metody pracy

- wykład i prezentacja projektów fotograficznych uznanych twórców,

- warsztaty w plenerze,

- omówienie efektów pracy Słuchaczy.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Ocena projektu foto dokuemntalnego wykonanego przez Słuchacza i weryfikacja podstawowej wiedzy na temat historii i problematyki fotografii dokumentalnej.do góry ↑