Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaKultura & SztukaZostań impresjonistą: warsztaty rysunkowo-malarskie

Zostań impresjonistą: warsztaty rysunkowo-malarskie

Dane kursu

Numer kursu: K/2897
Dziedzina wiedzy: Kultura & Sztuka
Liczba godzin: 30
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Neofilologii
Autor kursu: mgr Julia Łukasiak
Rodzaj zajęć: warsztaty

Grupy

Numer grupy:K/2897/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:mgr Julia Łukasiak
Cena:220.00 zł
Terminy: od 01-06-2017 do 29-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny lub Kampus Ochota lub Kampus Smyczkowa
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
101-06-2017
czwartek
17:3020:10brak
206-06-2017
wtorek
17:3020:20brak
308-06-2017
czwartek
17:3020:20brak
413-06-2017
wtorek
17:3020:20brak
520-06-2017
wtorek
17:3020:20brak
622-06-2017
czwartek
17:3020:20brak
727-06-2017
wtorek
17:3020:20brak
829-06-2017
czwartek
17:3020:20brak

Opis kursu

 Kurs przewidziany jest dla osób zupełnie początkujących, dopiero zaczynających swoją przygodę z malarstwem. Kurs krok po kroku wprowadza Słuchaczy w świat sztuki. Dzięki krótkim wstępom teoretycznym Słuchacze poznają podstawowe terminy sztuk plastycznych. Zajęcia rysunkowo-malarskie umożliwiają Słuchaczom kursu zdobycie pierwszego doświadczenia artystycznego. Uczestnicy poznają podstawowe tematy malarskie takie jak studium martwej natury, studium postaci czy pejzaż. Dzięki wstępom teoretycznym z zakresu historii sztuki Słuchacze poznają malarstwo impresjonistyczne oraz, w trakcie zajęć  plastycznych uczą się imitować efekty malarskie stosowane przez impresjonistów takich jak Monet czy Cézanne.

Program kursu:

  1. Warsztat pracy artysty-malarza. Jak wygląda pracownia malarza? Jakich narzędzi używa artysta malarz?  Omówienie podstawowych terminów artystycznych oraz wyposażenia niezbędnego do pracy artystycznej .
  2. Techniki rysunkowe: wstęp. Rysunek jako podstawa obrazu. Zasady kompozycji obrazu. Czym jest światłocień? Jak przekopiować rysunek ze zdjęcia? Jak stworzyć interesujący rysunek? Ćwiczenia praktyczne: wykonanie szkiców rysunkowych martwej natury przez Słuchaczy zajęć.
  3. Martwa natura: zajęcia malarskie. Jak przedstawiali martwą naturę słynni impresjoniści i postimpresjoniści? Wstęp teoretyczny. Nauka mieszania kolorów. Wykonanie obrazu malarskiego przez Słuchaczy zajęć w oparciu o przygotowany uprzednio rysunek.
  4. Malarstwo pejzażowe (cz.1): Jak malować w plenerze? Jak krajobraz przedstawiali impresjoniści i postimpresjoniści (wstęp teoretyczny). Postawy perspektywy linearnej i barwnej. Wyjście w plener i próba artystycznego zmierzenia się z pejzażem.
  5. Malarstwo pejzażowe (cz.2):  Jak namalować wodę? Wstęp teoretyczny: analiza słynnego cyklu "Nenufary" Moneta. Po obejrzeniu reprodukcji malarskich udamy się w plener, gdzie Słuchacze będą mogli namalować oczko wodne.
  6. Studium postaci. Jak prawidłowo narysować człowieka? Krótki wstęp anatomiczny. Analiza wybranych studiów postaci namalowanych przez słynnych impresjonistów i postimpresjonistów. Na czym polega trudność w uchwyceniu podobieństwa portretowanej osoby? Zajęcia praktyczne: Słuchacze wykonują rysunkowe studium postaci.
  7. Portret - na czym polega trudność w uchwyceniu podobieństwa portretowanej osoby? Zajęcia praktyczne: Słuchacze wykonują portret za pomocą kredek lub pasteli.
  8. Kopia. Wprowadzenie do nauki kopii na przykładzie wybranego obrazu impresjonistycznego. Na czym polega problem w kopiowaniu obrazów impresjonistycznych? Próba odtworzenia wybranego obrazu impresjonistycznego przez Słuchaczy kursu.

Uwaga:

Słuchacze kursu powinni wyposażyć się w niezbędne akcesoria artystyczne takie jak kartony, pędzle, farby wodne(akwarele/akryle), kredki, ołówki, naczynka na wodę (dokładne informacje zostaną podane na pierwszych zajęciach).Część kursu będzie odbywać się w plenerze, co jest uzależnione od dobrej pogody. W związku z tym prowadzący w przypadku złej pogody, zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zajęć. 

Cel ogólny

Celem kursu jest nauka podstaw rysunku i malarstwa dzięki zajęciom praktycznym o charakterze warsztatowym oraz poznanie technik typowych dla malarstwa impresjonistycznego.

Cele szczegółowe

Celem kursu jest:

- nabycie podstawowych umiejętności plastycznych z zakresu rysunku i malarstwa dzięki zajęciom praktycznym,

- poznanie różnych technik rysunkowych i malarskich,

- opanowanie zasad perspektywy i kompozycji oraz nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce,

- poznanie podstawowych tematów malarskich (martwa natura/pejzaż/studium postaci),

- zdobycie wiedzy z zakresu technik malarstwa impresjonistycznego dzięki wykładom wprowadzającym.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz opanował postawy rysunku i malarstwa. Słuchacz zna podstawowe terminy z zakresu sztuk plastycznych. Absolwent kursu rozumie zasady kompozycji, perspektywy linearnej i barwnej oraz potrafi stosować tę wiedzę w praktyce. Słuchacz zna tematy artystyczne takie jak studium martwej natury, studium postaci i pejzaż. Potrafi samodzielnie wykonać pracę plastyczną podejmującą tę tematykę. Absolwent kursu potrafi rozpoznać dzieło namalowane w technice impresjonistycznej oraz potrafi naśladować niektóre efekty plastyczne typowe dla tego nurtu.

Metody pracy

Praca indywidualna o charakterze warsztatowym, dyskusja.

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ma formę prezentacji, w trakcie której Słuchacz prezentuje prace wykonane w trakcie kursu oraz omawia zastosowane techniki artystyczne.do góry ↑